OUDERKERK AAN DE AMSTEL - Tussen 9 oktober en begin december 2023 wordt de bushalte Ouderkerk Oost langs de Burgemeester Stramanweg (N522) in Ouderkerk aan de Amstel opnieuw ingericht.


Vanwege de werkzaamheden kan een deel van de fietsenrekken tijdelijk niet meer gebruikt worden. Fietsers worden daarom verzocht hun fiets buiten de bouwhekken te plaatsen.

De herinrichting van de bushalte Ouderkerk Oost op de hoek van de Burgemeester Stramanweg en Jacob van Ruisdaelweg start op 9 oktober 2023. In eerste instantie wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden zoals het verwijderen van een deel van de struiken, het plaatsen van bouwmateriaal en het plaatsen van bouwhekken.

Verwijderen van fietsen bij bushalte Ouderkerk-Oost

Vanwege de werkzaamheden wordt een deel van de bestaande fietsenrekken afgezet met bouwhekken. Fietsen die vanaf 11 oktober nog binnen de afrastering van de bouwhekken staan, worden verwijderd. Vanaf begin november verschuiven de bouwhekken en wordt aan het andere deel van de bushalte gewerkt. Bebording ter plaatse geeft aan waar wel of niet gestald kan worden. Begin december zijn de werkzaamheden afgerond en worden alle nieuwe fietsenrekken in gebruik genomen.

Herinrichting bushalte

De provincie Noord-Holland, gemeente Ouder-Amstel en de Vervoerregio richten de bushalte langs de Burgemeester Stramanweg (N522) bij Ouderkerk aan de Amstel opnieuw in. Met deze herinrichting willen zij de in- en uitstapplekken bij bushalte beter en veiliger bereikbaar maken. Zo wordt het aantal fietsenrekken uitgebreid van 300 naar 600 en wordt de bushalte breder en langer. Ook wordt er een voetpad aangelegd vanaf de bushalte naar de Koningin Wilhelminalaan en komt er nieuwe verlichting. De werkzaamheden voor de herinrichting van de bushalte Ouderkerk Oost starten op 9 oktober 2023 en duren tot begin december 2023.

Meer informatie

De werkzaamheden zijn de volgen via de pagina Herinrichting bushalte Ouderkerk Oost of de regionale Facebookpagina @AmstellandMeerlanden.
Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800-0200 600 (gratis) of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.
Fiets weg? Neem contact op met gemeente Ouder-Amstel via 020-496 21 21 of mail naar: gemeente@ouder-amstel.nl.