OUDERKERK AAN DE AMSTEL - Van 17 tot en met 21 april 2023 is de aansluiting van de Hoger Einde-Zuid met de Burgemeester Stramanweg in Ouderkerk aan de Amstel afgesloten.


De provincie Noord-Holland legt in deze week een fietsoversteek aan op Hoger Einde-Zuid. De fietsoversteek sluit aan op een nieuwe fietsonderdoorgang. Gemotoriseerd verkeer en fietsers worden omgeleid via Jacob van Ruisdaelweg en Koningin Wilhelminalaan naar het centrum van het dorp.

Vanwege de aanleg van de fietsoversteek wordt het asfalt van Hoger Einde-Zuid ter hoogte van de kerkappartementen deels verwijderd. De aannemer legt hier een fietsoversteek aan. Ook wordt er gewerkt aan het nieuwe fietspad dat onder de oostelijke onderdoorgang van Brug Ouderkerk komt.

Tijdens de werkzaamheden is Hoger Einde-Zuid afgesloten tussen de kruising met N522 (Burgemeester Stramanweg) en Gijsbrecht van Aemstelstraat. Zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers kunnen dan niet meer Hoger Einde-Zuid inslaan of uitrijden. Verkeer van en naar het centrum van het dorp wordt omgeleid via Jacob van Ruisdaelweg en Koningin Wilhelminalaan. Woningen en bedrijven op de Hoger Einde-Zuid blijven bereikbaar vanuit de zuidkant van Hoger Einde-Zuid.

Voetgangers kunnen langs de werkzaamheden lopen, aan de zijde van de winkels, om zo vanuit het dorp naar de bushaltes op de Burgemeester Stramanweg te komen.

Brug Ouderkerk

De werkzaamheden maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door twee nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer naar het Hoger Einde-Noord. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door.

De vernieuwing van de Brug Ouderkerk is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en de Vervoerregio Amsterdam. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd. Op een aantal restwerkzaamheden en beplanting na, zijn de werkzaamheden halverwege 2023 afgerond.