OUDERKERK AAN DE AMSTEL - De Amstelzijde tussen Amstelparking en de Amstel in de gemeente Amstelveen is van 11 april tot en met 5 mei 2023 afgesloten voor autoverkeer.


De provincie Noord-Holland en de gemeente Amstelveen laten dit deel bestraten en er komen nieuwe parkeervakken. Fietsers en voetgangers worden langs de werkzaamheden geleid.

De bouwcombinatie BOK vernieuwt in opdracht van provincie Noord-Holland Brug Ouderkerk aan de Amstel. Ook past de bouwcombinatie de aansluitende wegen en fietspaden aan. Tussen maandag 11 april en vrijdag 5 mei 2023 legt de aannemer bestrating aan in de bocht bij de Amstelzijde ter hoogte van huisnummers 79/81. Tijdens de werkzaamheden is de aanrijroute voor huisnummers 79/81 tot en met 89 via de zijde Amstelslag. Voor de overige huisnummers aan Amstelzijde is de aanrijroute vanuit Amsteldijk Zuid. Het éénrichtingsverkeer op de Amsteldijk Zuid wordt hiervoor tijdelijk opgeheven. Voor fietsers en voetgangers is er een strook beschikbaar tussen de parkeerterreinen en de horeca en woningen aan de Amstelzijde.

Brug Ouderkerk

De werkzaamheden maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door 2 nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer naar het Hoger Einde-Noord. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door.

De vernieuwing van de Brug Ouderkerk is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en de Vervoerregio Amsterdam. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd. Op een aantal restwerkzaamheden en beplanting na, zijn de werkzaamheden halverwege 2023 afgerond.