AMSTELVEEN - Amstelveen doet het goed! We hebben mooie sportfaciliteiten en bij de inrichting van de buitenruimte wordt meer rekening gehouden met het stimuleren van bewegen. Goed kan echter altijd beter. Met de boodschap van NOC*NSF "Sport gaat niet vanzelf. Politiek kom in beweging!" en het bericht van de Nederlandse Sportraad "Nederland is Europees Kampioen stilzitten" in het achterhoofd gingen de ruim 70 deelnemers tijdens het Verengingscafé op maandagavond 4 maart met elkaar in gesprek.

We weten het allemaal. sport is belangrijk, het maakt ons gezond en brengt ons samen. Het biedt kansen, laat zorgkosten dalen en maakt ons trots op de prestaties van onze (top)sporters. Belangrijker dan ooit in een samenleving waar niet iedereen gelijke kansen heeft en verschillen steeds meer worden uitvergroot. Sport is verbindend. Een basisvoorziening die voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en bereikbaar moet zijn. Tegelijkertijd zien we dat sporten niet meer altijd vanzelfsprekend is. Mensen sporten en bewegen minder, zijn minder gezond en niet alle jeugd krijgt de kans zich breed te ontwikkelen.

Onder leiding van Heleen van Ketwich Verschuur, directeur AmstelveenSport, en Sven Vismans, manager sportservice, discussieerden sportverenigingen, scholen, kinderopvang en welzijnsorganisaties samen met de Amstelveense wethouders, Herbert Raat (Sport), Marijn van Ballegooijen (Diversiteit) en Frank Berkhout (Onderwijs en Vastgoed), en raadsleden over de vraag: Hoe krijgen we samen zoveel mogelijk Amstelveners aan het sporten en bewegen? Een open gesprek, waarin diverse tips en ervaringen werden uitgewisseld. Het leverde veel aanknopingspunten op die verder uitgewerkt gaan worden.

Daarnaast werd tijdens het Verenigingscafé door de JOGG regisseurs van AmstelveenSport en de JOGG TeamFit Coach Noord-Holland uitleg gegeven over de stappen die worden genomen naar een "Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst" en hoe sportkantines gezonder gemaakt kunnen worden. Aansluitend werd tijdens de derde helft door de aanwezigen nagepraat over de diverse onderwerpen. Wederom een waardevolle editie van het Verenigingscafé.

Kijk voor meer informatie over sport en bewegen op www.amstelveensport.nl of neem contact op via beweegcoach@amstelveensport.nl