OUDERKERK AAN DE AMSTEL - De provincie Noord-Holland vervangt de Brug Ouderkerk door 2 nieuwe bruggen. Vanaf 23 juli 2022, 7.00 uur, is de noordelijke brug geopend voor verkeer.


De brug is uiteindelijk bestemd voor het gemotoriseerd verkeer richting Amstelveen en het fietsverkeer. Het komend jaar wordt de brug echter voor het verkeer van en naar Amstelveen en Amsterdam Zuidoost gebruikt, zodat de naastgelegen oude brug vervangen kan worden.

Op 23 juli reden de eerste auto’s over de nieuwe noordelijke brug. Hiermee is de eerste helft van de vervanging Brug Ouderkerk gereed. De brug met een totale lengte van 62 meter, een stalen val van 13,5 meter en een breedte van 14 meter is uiteindelijk bestemd voor het verkeer richting Amstelveen.

Om de oude brug te slopen en te vervangen, wordt de noordelijke brug tot medio 2023 gebruikt voor het verkeer in beide richtingen. Omdat dit met versmalde rijstroken is, bedraagt de maximum snelheid voor het gemotoriseerd verkeer tussen de kruising met Amstelslag en de kruising Hoger Einde 30 kilometer per uur. Fietsers en voetgangers kunnen de brug veilig gebruiken via het nieuwe fiets- en voetpad aan de noordkant van de nieuwe brug. Tevens komt er voor voetgangers een oversteek ter hoogte van Oranjestaete van en naar de Amstelzijde. Na de opening van de noordelijke brug starten op 29 juli de sloopwerkzaamheden voor de huidige Brug Ouderkerk.

Bekijk deze video voor meer informatie over de laatste werkzaamheden aan de noordelijke brug

Brug Ouderkerk

De nieuwe noordelijke brug maakt deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door twee nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt in de eindsituatie een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer naar het Hoger Einde-Noord. Tegelijkertijd met het werk aan de brug zijn er aanpassingen aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door.

De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd en zijn halverwege 2023 afgerond.