AMSTELVEEN - Een sportvisser meldde vorige week naar lucht happende vissen in het water nabij de Voornsehoek in Amstelveen. In samenwerking met de Amsterdamse Hengelsportvereniging en het waterschap Amstel Gooi en Vecht is het calamiteitenteam van Sportvisserij MidWest Nederland ter plekke gegaan. Bij een zuurstofmeting bleek er een tekort aan zuurstof. Er is een beluchter geplaatst door het calamiteitenteam en twee waterinlaten opengezet door het waterschap. Deze maatregelen bleken niet voldoende te werken. Samen met een beroepsvisser zijn karpers, zeelten en snoeken gered en uitgezet in de Amstel.

In het water was sprake van een tekort aan zuurstofrijk water. Doordat er weinig (zuurstof)waterplanten zijn in het water, er te weinig lichtinval is door de vele bomen en een te grote baggerlaag in grote delen van de sloot ontstaat er zuurstofarm water. Dit is funest voor dieren die in het water leven. Door de vele bomen ontstaat er veel slib, bladafval en takken in het water, wat eveneens veel zuurstof onttrekt aan het water. Verder was opvallend dat er heel veel rode watervlooien bij het water zichtbaar waren. Watervlooien zijn bij gezond water kleurloos en krijgen een rode kleur wanneer het water zuurstofarmer wordt.

Weet u wat u moet doen als u vissen in nood ziet?
Wanneer u dode of naar lucht happende vissen ziet, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de juiste waterbeheerder. Dan kan deze direct gaan kijken wat er aan de hand is en eventueel maatregelen nemen om erger te voorkomen. Op de website www.visseninnood.nl leest u precies hoe u een melding doet en bij wie.