AMSTELVEENVrijdag heeft de Amstelveense wethouder Floor Gordon met de onthulling van een nieuw bouwbord het startsein gegeven voor de gebiedspromotie van Zuyderhoven. Dit nadat de gemeenteraad van Amstelveen het bestemmingsplan en exploitatieplan voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk in De Scheg-West op 18 oktober jl. heeft vastgesteld. Het gaat om het gebied tussen de Legmeerdijk en de Noorddammerweg. Hier realiseert Ontwikkelcombinatie Zuyderhoven, een samenwerking tussen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Roosdom Tijhuis 800 woningen in een klassieke stijl in de wijk met een landschappelijk karakter: Zuyderhoven. Ook wordt hier een basisschool met kinderdagverblijf, voorzien van een natuurlijk ingericht schoolplein gerealiseerd.

Floor Gordon, wethouder ruimtelijke ordening: “We hebben een belangrijke stap genomen in een langlopend proces om gezinswoningen te bouwen en de bouw komt nu echt dichterbij. De Scheg-West wordt in fases een aantrekkelijke, groene en klimaatadaptieve wijk voor mensen die willen doorstromen, bijvoorbeeld vanuit een appartement. Ik hoop dat de eerste woningen snel kunnen worden opgeleverd zodat we wat aan de hoge woningnood in onze stad kunnen doen.”

Zuyderhoven

De wijk is ontworpen met een dorps karakter, waarbij lintbebouwing aan de randen wordt afgewisseld met ‘buurtjes’ in het midden. Deze buurtjes, die met bruggen over de singels met elkaar verbonden zijn, bestaan uit eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en enkele vrijstaande woningen. Bij de ontwikkeling en inrichting van het openbare gebied is er veel aandacht voor groen en speelplekken met houten elementen.

Huurwoningen
Achmea Real Estate heeft namens BPL Pensioen 185 huurwoningen gekocht in Zuyderhoven, waarvan 50 appartementen in het gereguleerde middensegment. Dit houdt in dat er bij de toewijzing

maximale voorwaarden gelden voor zowel het inkomen als de verhuurprijs. Meer informatie over de inschrijving voor de huurwoningen volgt op een later moment.

Betrokken partijen en planning

In augustus 2023 hebben BPD en Roosdom Tijhuis een anterieure overeenkomst met de gemeente Amstelveen getekend waarbij BPD/Roosdom Tijhuis zelfstandig het gehele plan de Scheg- West ontwikkelen en realiseren. De locatie omvat in totaal 800 woningen, gelegen aan de zuidelijke grens van Amstelveen (bij Westwijk). BPD/Roosdom Tijhuis realiseren het gros van de woningen, gemeente Amstelveen koopt bouwrijpe grond van BPD/Roosdom Tijhuis voor de realisatie van een basisschool met kinderdagverblijf en Achmea Real Estate laat namens BPL Pensioen de huurwoningen in de wijk realiseren. Daarnaast zijn er enkele andere partijen die zelf woningen ontwikkelen.

Een nieuw bestemmingsplan was nodig om de komende jaren vergunningen te kunnen verlenen. Deelgebied West is opgedeeld in vier zones en de bouw van de woningen vindt gefaseerd plaats. Het bouwrijp maken en voorbelasten op de locatie Zuyderhoven is inmiddels gestart. De verkoop van de woningen is voorzien in het eerste kwartaal van 2024, de oplevering van de eerste woningen in 2025.

www.nieuwbouw-zuyderhoven.nl