OUDERKERK AAN DE AMSTEL - Het fietspad langs de Burgemeester Stramanweg (N522) in Ouderkerk aan de Amstel is van maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023 afgesloten.


De provincie Noord-Holland voert in deze periode werkzaamheden uit langs het fietspad tussen de bushalte bij de Jacob van Ruisdealweg en Hoger Einde-Noord. In beide richtingen wordt het doorgaande (brom)fietsverkeer via gele borden omgeleid via Hoger Einde-Noord en het Molenpad/Weidepad.

De provincie plant van 20 tot en met 24 februari nieuwe bomen aan de noordzijde van de Burgemeester Stramanweg. Hiervoor is het nodig om het fietspad af te sluiten tussen de kruising met de Jacob van Ruisdealweg en de kruising met de Hoger Einde-Noord. Fietsers en bromfietsers die tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen op het fietspad langs de Burgemeester Stramanweg fietsen, worden omgeleid via het Molenpad/Weidepad en Hoger Einde-Noord. De omleiding voor het doorgaande fietsverkeer wordt met gele borden aangegeven en geldt voor (brom)fietsers in beide richtingen, zowel overdag als ‘s avonds en ‘s nachts.

Nieuwe bomen

In 2018 zijn de bomen langs de Burgemeester Stramanweg gekapt. Dit was nodig om de weg en het fietspad te kunnen verleggen en de werkzaamheden voor het vervangen van de Brug Ouderkerk mogelijk te maken. Nu de werkzaamheden aan de brug bijna klaar zijn, is het mogelijk om weer bomen terug te plaatsen. Het gaat in totaal om 37 verschillende soorten populieren. De populieren worden geplant ten noorden van de Burgemeester Stramanweg tussen Hoger Einde-Noord en de Burgemeester Stramanweg ter hoogte van het plantsoen bij het Burghzatenplein. De rij populieren hebben een takvrije stam, zodat er zicht blijft op het achterliggende polderlandschap.

Ook langs Hoger Einde-Noord en Hoger Einde-Zuid worden nieuwe bomen aangeplant. Vanwege de nog te verrichten werkzaamheden aan de weg en de fiets- en voetpaden, kan dit pas in het plantseizoen van oktober 2023 tot maart 2024 gebeuren.

Brug Ouderkerk

De werkzaamheden langs het fietspad maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door twee nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer naar het Hoger Einde-Noord. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door.

De vernieuwing van de Brug Ouderkerk is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en de Vervoerregio Amsterdam. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd. Op een aantal restwerkzaamheden en beplanting na, zijn de werkzaamheden halverwege 2023 afgerond.