AMSTELVEEN - Het lijkt zo vanzelfsprekend, sporten is voor iedereen. Maar helaas gaat dat niet altijd op. Tijdens de Inspiratiesessie “Iedereen welkom in de sport” afgelopen donderdag avond 22 september deelden sporters hun persoonlijke verhaal, waaruit bleek dat je je zo buitengesloten kunt voelen dat je stopt met sporten. Doel van de inspiratiessessie was met elkaar van gedachten wisselen over hoe door sportverenigingen kan worden ingezet op meer inclusie en een positief en veilig sportklimaat voor iedereen.


De inspiratiesessie werd georganiseerd door de Alliantie Gelijkspelen en AmstelveenSport en gehouden in het clubhuis van de hockeyclub MHC Amstelveen. De Alliantie Gelijkspelen is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties dat zich inzet om LHBTI+-acceptatie in de sport te bevorderen. MHC Amstelveen is één van de vijf verenigingen van Sportpark West die deelneemt in de Pilot Inclusief Sporten. De andere verenigingen zijn de honk- en softbal vereniging De Vliegende Hollander, de rugby club ARC, Voetbalvereniging NFC en de handboogvereniging Amstelschutters. De pilot is mogelijk gemaakt door samenwerking met de gemeente Amstelveen, Amstelveen Sport en de Alliantie Gelijkspelen 4.0.


Bij de sessie waren naast vertegenwoordigers van de vijf pilotverenigingen, wethouder Diversiteit Marijn van Ballegooijen, een aantal raadsleden en geïnteresseerden van andere sportverenigingen aanwezig. Voormalig tophockeyer Pepijn Keppel vertelde waarom hij na tien jaar plotseling de topsportwereld verliet en welke rol zijn seksuele geaardheid daarbij heeft gespeeld. Britt Vonk en Dyanne Bito vroegen aandacht voor een veilige en inclusieve sportomgeving. Namens het NOC*NSF was Sam de Vor, programma manager inclusieve sport, aanwezig.

Iedereen moet mee kunnen doen aan sport

Echt iedereen moet mee kunnen doen aan sport. Wie regelmatig sport en beweegt, voelt zich gelukkiger en geniet meer van het leven. Sport haalt mensen uit hun isolement en verbindt grote groepen. Sport bevordert een actieve gezonde leefstijl voor mensen mét en zonder beperking of chronische ziekte. Sport moet een plek zijn waar ook bijvoorbeeld ouderen, mensen met een laag inkomen, de LHBTI+ community én mensen met verschillende culturele achtergronden zich thuis kunnen voelen. Iedereen moet kunnen meedoen en iedereen hoort erbij. Wethouder Marijn van Ballegooijen benadrukte dat sporten en het verenigingsleven van sportclubs een belangrijk onderdeel vormt voor een inclusieve samenleving.

Belangrijke rol voor sportverenigingen

Voor iedereen moet een veilig en prettig sportklimaat zijn. Waar je kan zijn wie je bent, zonder dat iemand daar een oordeel of een mening over heeft. Sport in Amstelveen inclusief maken, daar kunnen de Amstelveense verenigingen aan bijdragen. Een sportvereniging is immers juist de plek waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Iedere Amstelvener, ook voor wie deelnemen aan sport niet vanzelfsprekend is, moet kunnen sporten bij een club die bij hem of haar past. Want sporten doe je samen.