AMSTELVEEN - Sportakkoord Amstelveen

Met het Sportakkoord Amstelveen, dat in 2020 is ondertekend door de gemeente en diverse Amstelveense (sport- en beweeg)organisaties, willen we ervoor zorgen dat alle Amstelveners met plezier gaan sport en bewegen. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Ook willen we de aanbieders versterken en toekomstbestendiger maken door bijvoorbeeld de sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken.

Het sportakkoord Amstelveen verbindt mensen en organisaties in Amstelveen en zet aan tot lokale samenwerking en uitvoering. Daarnaast beoogt het Sportakkoord te inspireren, te prikkelen en uit te dagen. In het sportakkoord zijn gezamenlijke ambities en afspraken vastgelegd om het Amstelveense sport- en beweegklimaat te versterken.

De gezamenlijke ambitie is:

“Een leven lang optimaal en passend sport en bewegen voor alle Amstelveners in Amstelveen mogelijk maken”

Nieuwe subsidieronde Sportakkoord Amstelveen geopend

Sport- en beweegaanbieders in Amstelveen die ideeën hebben voor activiteiten om inwoners van Amstelveen (meer) aan het bewegen te krijgen, kunnen daarvoor tot 11 maart 2022 een subsidieaanvraag doen bij de coördinator van het Sportakkoord Amstelveen. Vorig jaar was deze mogelijkheid er ook al, maar voor dit jaar is er een nieuw uitvoeringsbudget beschikbaar.

De subsidieregeling hoort bij het lokaal Sportakkoord (www.sportakkoordamstelveen.nl). Het gaat om bijdragen van maximaal €2.500, bedoeld voor sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders. Van de eerdere regelingen werd o.a. al gebruikt door Basketbalvereniging MBCA, AmstelveenSport, Hockey voor Iedereen, schaakvereniging Pegasus en Stichting rolstoeldansen Amstelveen.

Alle aanvragen worden voor 1 april 2022 beoordeeld door het bestuur van het Sportakkoord Amstelveen. Uiterlijk 8 april 2022 krijgen de aanvragers bericht of de subsidieaanvraag voor hun idee is goedgekeurd.

Meer informatie met betrekking tot de subsidieaanvraag en aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen is te vinden op www.sportakkoordamstelveen.nl/aanvragen
Alle aanvragen kunnen gemaild worden naar de coördinator Sportakkoord Amstelveen, Joris van Soerland (j.vansoerland@amstelveensport.nl)