AMSTELVEEN - Verkeerssituaties rond Amstelveense scholen zijn deze zomer aangepast voor een betere veiligheid. “Eerder deden we dat al bij het Amstelveen College, de Brede School Rembrandt en de Piet Hein school, nu hebben we ook de situatie bij andere scholen verbeterd”, zegt wethouder Rob Ellermeijer.

Het doel van het beleid is om met duidelijke voorschriften de verkeersveiligheid rond de scholen te waarborgen, zodat kinderen veilig naar school kunnen. Dit geldt zowel voor de 30 kilometer per uur wegen als de 50 kilometer per uur wegen en in het bijzonder op plekken waar veel kinderen oversteken.

“Kinderen zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en verkeerssituaties rond scholen moeten zo veilig mogelijk zijn”, zegt Ellermeijer. “We zien dat het steeds drukker wordt in het verkeer en het aantal leerlingen neemt toe. Begin dit jaar hebben we nieuwe richtlijnen voor een veilige schoolomgeving vastgesteld. Tijdens de schoolvakantie deze zomer hebben wij de situatie bij de scholen waar nodig aangepast. Zo kunnen alle kinderen na de zomervakantie weer veilig op weg naar school.”

Richtlijnen
In de richtlijnen wordt onder meer voorgeschreven dat het woord ‘schoolzone’ is aangebracht op de weg in een schoolomgeving om weggebruikers te attenderen op de aanwezigheid van een school en daarmee dus ook een grotere hoeveelheid kinderen.

Ook zijn er adviessnelheden. Op 30 kilometer per uur wegen is de adviessnelheid 15 kilometer per uur. Op 50 kilometer per uur wegen is de adviessnelheid 30 kilometer per uur. Dit in combinatie met een waarschuwingsbord voor overstekende kinderen.

Tevens zijn er, waar mogelijk, zebrapaden aangelegd op plekken waar veel kinderen oversteken. Dit is met name van belang op 50 kilometer per uur wegen. Op die plekken hebben de zebrapaden een middeneiland en bij voorkeur een verkeersplateau. Ook is het uitgangspunt om de zebrapaden op deze wegen te voorzien van een fluorescerend waarschuwingsbord met knipperlichten die met een drukknop te bedienen zijn door voetgangers.