AMSTELVEEN - De gemeente gaat in gesprek met omwonenden van de Dr. Willem Dreesweg, Jupiter en Melkweg. De kruising tussen deze wegen wordt aangepakt voor een betere verkeersveiligheid en doorstroming.

Fietsers

Het kruispunt is niet goed ingericht voor overstekende fietsers. Zij moeten zich nu mengen tussen de auto’s. “Bovendien zijn er veel scholen in de buurt. Het kruispunt moet dus veiliger worden”, zegt wethouder Verkeer Rob Ellermeijer.

Opstelvakken auto’s
De Willem Dreesweg heeft bovendien geen aparte opstelvakken voor afslaand autoverkeer naar Melkweg. Als gevolg hiervan wordt al het verkeer op de Willem Dreesweg met een stoplicht stilgezet als een tram parallel aan de Willem Dreesweg rijdt. “Het verkeer staat dus onnodig vaak en te lang stil”, legt Ellermeijer uit.

Varianten
Er is een aantal varianten uitgewerkt om de verkeersveiligheid en doorstroming op de kruising te verbeteren. Zo denkt de gemeente aan een vrij liggend fietspad tussen Melkweg en Jupiter voor fietsverkeer van noord naar zuid en vice versa. Fietsers hoeven dan niet meer tussen gemotoriseerd verkeer over te steken.

Verder wordt gedacht aan een aparte rijstrook voor autoverkeer op de noordelijke rijbaan van de Willem Dreesweg richting Melkweg. Om doorstroming en verkeersveiligheid te bevorderen stelt de gemeente ook voor om linksafslaand verkeer van de zuidelijke rijbaan van de Willem Dreesweg richting Melkweg onmogelijk te maken. Dit verkeer zou dan honderdvijftig meter eerder afslaan en via de parallelweg naar Melkweg rijden, of kunnen keren bij de rotonde.

De gemeente geeft graag verdere toelichting op de varianten. Bewoners en instanties in de buurt, waaronder de scholen, krijgen een uitnodiging voor een informatieavond in januari 2020. Ook komt er een draagvlakonderzoek.