AMSTELVEEN - Meerdere Amstelveense ouders hebben de gemeente in het afgelopen jaar gewezen op knelpunten op fietsroutes van en naar school na een oproep van verkeerswethouder Herbert Raat. Op advies van Veilig Verkeer Nederland – afdeling Amstelland voert de gemeente waar mogelijk verkeerskundige aanpassingen uit.


De wethouder is samen met een verkeerskundige en Ben Westendorp, voorzitter van de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland, meerdere keren meegefietst met ouders en kinderen tijdens de ochtendspits. “De ouders wezen ons op verkeerssituaties waarbij zij zich onveilig voelen”, zegt wethouder Raat. “We hebben ons laten adviseren door VVN en nemen waar mogelijk verkeerskundige maatregelen. Ons streven is om de verkeersveiligheid in Amstelveen te vergroten, met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen en ouderen. Samen met VVN starten we daarom binnenkort ook een gedragscampagne om ouders te bewegen hun kinderen met de fiets of lopend naar school te brengen.” De samenwerking met VVN is heel waardevol gebleken. “Het was de eerste keer dat wij op deze nieuwe en constructieve manier met elkaar samenwerkten”, zegt Ben Westendorp. “De zorgen van ouders voor hun schoolgaande kinderen in het verkeer serieus nemen, draagt echt bij aan de verkeersveiligheid. Wij willen daar graag mee doorgaan en nieuwe dingen samen met de gemeente oppakken.”

Verkeerskundige aanpassingen

Een van de routes die is gefietst, is de Startbaan tussen het Hermann Wesselink College en het Amstelveen College. Ouders ervaren de Startbaan in de ochtend als een zeer drukke route met schoolgaande kinderen en autoverkeer, waardoor snel onveilige situaties kunnen ontstaan. De gemeente heeft plannen om de doorstroming en verkeersveiligheid op de kruising Van der Hooplaan-Startbaan te gaan verbeteren. Momenteel vindt onderzoek plaats of een rotonde hier beter zou werken. Rotondes voorzien in een optimalere afwikkeling van het verkeer en bieden meer comfort en doorstroming voor fietsers. Naast de rotonde zullen ook andere varianten met verkeerslichten worden onderzocht.

Een andere schoolroute loopt van Westhove naar de Karel Eijckmanschool. Hier ontstaan volgens ouders gevaarlijke situaties, omdat fietsers in tegengestelde richting op fietspaden rijden en zich niet houden aan de verkeersregels. Ook rijden auto’s te hard in de schoolzone. Naast dat het hier vooral het gedrag van verkeersdeelnemers betreft, hebben VVN en de gemeente gekeken of er verkeerskundige verbeteringen mogelijk zijn. De schoolzone zal nog beter gemarkeerd worden. Verder is om het zebrapad bij de Karel Eijkmanschool opvallender te maken een oversteek gemaakt waarbij de voetgangers met een drukknop, waarbij knipperlichten aan gaan, kunnen oversteken. Bij andere zebrapaden is extra markering aangebracht om aan te geven dat er oversteekplaatsen naderen.

Lees over meer schoolroutes op de themapagina.