AMSTELVEEN - De uitbreiding van het aantal gebieden met betaald parkeren in Amstelveen wordt uitgesteld. “We willen eerst nieuwe parkeerdrukmetingen doen“, legt wethouder Floor Gordon uit. “Het huidige beeld van de parkeerdruk is niet meer actueel vanwege de coronacrisis.”

“We merken dat de parkeerdruk op de meeste plekken nog niet zo hoog is als voor de coronacrisis. We willen daarom een nieuw voorstel maken voor de raad met actuele parkeerdrukcijfers“, zegt Gordon.

Met de nieuwe metingen wordt bepaald welke gebieden in aanmerking komen voor betaald parkeren met vergunning. De nieuwe metingen worden uitgevoerd in oktober, de resultaten worden verwacht in november. De tijd tussen de metingen en het nieuwe raadsvoorstel gebruikt de gemeente voor consultatie en participatie in de betreffende woonwijken.

Planning

Aanvankelijk was het de bedoeling om betaald parkeren met vergunning rond september 2020 uit te breiden in Amstelveen. Dat werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. Vervolgens werd gemikt op december. De verwachting is nu dat, indien de raad instemt met het voorstel, vanaf april 2021 gestart kan worden met de uitbreiding van betaald parkeren met vergunning.

“We begrijpen dat dit een teleurstelling kan zijn voor bewoners die graag betaald parkeren in hun wijk zien”, zegt Gordon. “Echter hechten wij grote waarde aan zorgvuldigheid bij de analyse van de nieuwe parkeerdrukmeting, de besluitvorming en de informatie en communicatie richting de bewoners en ondernemers.”