AMSTELVEEN - Het populaire tv-programma Tussen Kunst en Kitsch was maandag 19 oktober 2020 in het Cobra Museum in Amstelveen om opnames te maken. Net als andere Amstelveners is cultuurwethouder Herbert Raat naar het museum gekomen om enkele schatten van Amstelveen te laten taxeren.


Afgesproken is dat de bekende taxateur Willem de Winter de komende dagen de gemeentecollectie die in het depot van het Cobra Museum ligt, gaat bekijken. Hiermee is weer een stap gezet in het zichtbaar maken van de Amstelveense kunstcollectie.

De Winter heeft maandag een eerste blik geworpen op het schilderij Vechtende Vogels van Karel Appel en kunstwerken van Corneille en Lucebert. Deze kunst is in langdurig bruikleen gegeven aan het Cobra Museum en ligt daar momenteel in het depot. De Winter was onder de indruk van de collectie die hij onder ogen kreeg. Met kwalificaties als “uniek”, “waardevol” en “een feest om te zien”, prees hij werken als het schilderij Vechtende Vogels van Karel Appel en de litho IJsvrij van Lucebert. Hij riep zijn collega taxateur Paul van Rosmalen erbij, “omdat zij niet dagelijks dit soort bijzondere werken onder ogen krijgen”, aldus De Winter.

Meer aandacht voor kunst
“We willen dat alle Amstelveners de kans krijgen om onze waardevolle werken te bekijken”, zegt wethouder Raat. “We bekijken daarom met Lilian Bóza, directeur van het Cobra Museum, of we volgend jaar een deel van de gemeentelijke kunstcollectie kunnen tentoonstellen in het museum en zo beschikbaar kunnen maken voor heel Amstelveen. Naast de werken die in het museumdepot liggen, hebben wij ook veel kunst in het depot van het raadhuis. We willen ook dit zichtbaar maken. In de afgelopen jaren is weinig aandacht geweest voor onze kunstschatten. Dat gaan we veranderen. Vooral in deze tijd is het belangrijk dat inwoners van kunst kunnen genieten in de eigen omgeving.”

Kunst in de schijnwerper
De komende tijd gaat een projectteam van de gemeente aan de slag om de kunst in het raadhuis onder de loep te nemen. Op deze manier wordt de gehele kunstcollectie in kaart gebracht en vastgelegd in een nieuw, gebruiksvriendelijk, kunstregistratiesysteem. Het mooie aan dit systeem is dat er een directe koppeling gemaakt kan worden met een website of app, zodat de hele collectie straks voor alle Amstelveners te zien is. Daarnaast zet de gemeente vanaf november 2020 maandelijks een van deze kunstwerken in de schijnwerpers in een rubriek in het Amstelveens Nieuwsblad.