AMSTELVEEN - Voor Oekraïense vluchtelingen die bij gezinnen in Amstelveen zijn opgevangen is een nieuw tijdelijk onderkomen gerealiseerd op Kronenburg. Deze zogenoemde verblijfunits zijn bestemd voor gevallen waarin de opvang bij Amstelveense gastgezinnen niet langer houdbaar is.


Maarsen Groep en Zadelhoff hebben het initiatief genomen voor de bouw van tijdelijke verblijfsunits op hun eigen locatie in Kronenburg. Het verblijf is inmiddels gereed. De wens was om de eerste vluchtelingen begin augustus intrek te laten nemen, maar nog niet alle vergunningen zijn rond. “Het gaat om brandveiligheid”, legt locoburgemeester Herbert Raat uit. “Dit is een onderwerp waar we geen enkel risico mee nemen. We doen er natuurlijk alles aan om alles zo snel mogelijk rond te krijgen zodat de vluchtelingen een plek hebben.”

Noodopvang

Sinds eind februari worden er vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen bij inwoners van Amstelveen. Wanneer zij niet langer op hun logeeradres kunnen blijven, bekijkt de gemeente per individueel geval wat een passende oplossing is. Soms wordt een nieuwe plek gevonden in de regio of elders in Nederland. Dit vergt veel van vluchtelingen, zeker als zij al een binding hebben met Amstelveen.

“Het is hartverwarmend dat zo veel Amstelveners bereid zijn vluchtelingen op te vangen bij hen thuis”, zegt Raat. “Dat gaat in heel veel gevallen goed, maar we kregen ook signalen van vluchtelingen die door omstandigheden niet langer bij hun gastgezin kunnen blijven. Een aantal van hen heeft hier werk, kinderen die naar school gaan of familie die hier woont. Voor die groep wilden we graag een lokale oplossing. Daarom zijn we blij met dit mooie initiatief van Maarsen Groep en Zadelhoff.”

Units

Omdat er beperkt plek is in de tijdelijke noodopvang, hanteert de gemeente een aantal toewijzingscriteria. Naast het hebben van werk, school of familie moeten de vluchtelingen al langer dan twee maanden in Amstelveen verblijven en ingeschreven staan in de BRP. Op basis van de gesprekken en de criteria heeft de gemeente zo’n 26 Oekraïense gezinnen een plek op deze locatie aangeboden.

Voor een verblijf van langer dan zes maanden in de tijdelijke units op Kronenburg is de gemeente in overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport.