AMSTELVEEN - De zware zomerstorm Poly zorgde begin juli 2023 voor veel schade aan het groen. Amstelveen is eind juli nog druk bezig om alle afgewaaide takken op te ruimen. Ruim vijftig groenmedewerkers maken de buitenruimte zo snel mogelijk weer netjes. Dit kan nog enkele weken in beslag nemen. Ziet u stormschade aan bomen of afgewaaide takken? U hoeft geen melding meer te maken.

Storm Poly heeft veel groenschade veroorzaakt. Ook zorgde de storm voor veel overlast van takken op wegen en parkeerplaatsen. Meer dan zeventig bomen zijn omgewaaid.

Fixi-melding niet meer nodig

Bewoners hebben via Fixi ruim 350 meldingen ingediend van onder andere afgewaaide takken. Deze meldingen helpen om alle locaties van de stormschade in kaart te brengen. Inmiddels zijn alle locaties van de stormschade bekend. Het melden van afgewaaide takken door de storm is niet meer nodig.

Veilige bomen

De bomenploeg inspecteert bomen die zwaar beschadigd zijn door de storm. Daarbij kijkt de bomenploeg ook of de bomen nog veilig zijn voor de omgeving. Als een boom in slechte conditie is, kan het zo zijn dat deze om veiligheidsreden gekapt moet worden. De gemeente onderzoekt altijd of er een boom op dezelfde plaats terug kan komen. Op de pagina Boombeheer staat meer informatie over het beheer van bomen in Amstelveen.