AMSTELVEEN - Amstelveense starters op de woningmarkt kunnen binnenkort makkelijker een gemeentelijke starterslening krijgen voor de aankoop van een eerste huis. Dat wil het college van B en W. “Van de huidige regeling wordt te weinig gebruik gemaakt“, zegt wethouder Rob Ellermeijer.

De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van een woning en het bedrag dat iemand bij de bank kan lenen. “Een van de ambities uit de Woonagenda is meer mogelijkheden creëren voor Amstelveners die een eerste huis willen kopen“, zegt Ellermeijer. “Door de huidige voorwaarden is het aantal verstrekte leningen beperkt. Daarom stellen wij aan de raad voor om de voorwaarden aan te passen zodat meer mensen in aanmerking komen.”

Aanpassing voorwaarden
Volgens de voorwaarden kan iemand een starterslening krijgen als de woningprijs onder de NHG-grens van 310.000 € ligt. Voor woningen met energiebesparende en kwaliteitsverbeterende maatregelen is dat 328.600 euro. De lening kan nu 20 % van de kostengrens zijn, maar niet meer dan 40.000 €. “Dit maximum willen we schrappen”, zegt Ellermeijer. “Ook willen we de huidige inkomensgrens van 45.000 € vrijlaten in de nieuwe situatie. De planning is om de nieuwe voorwaarden te laten in gaan per 1 oktober 2020."

Doelgroepen
De starterslening is te krijgen voor zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen. De lening is in eerste instantie bedoeld voor Amstelveners. “Maar we willen de regeling ook graag openstellen voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld zorgpersoneel en leraren ook van buiten Amstelveen“, zegt Ellermeijer. “We zien dat deze groepen zich hier moeilijk kunnen vestigen en willen hen op deze manier perspectief bieden.”