AMSTELVEEN - Donderdag 24 december 2020 zijn de nieuwe luchtkwaliteit metingen in Amstelveen van start gegaan. De eerste zogenoemde Palmes-buisje zijn geplaatst. De aankomende drie jaar worden op 12 plekken bij verkeersaders in Amstelveen luchtkwaliteit metingen gedaan, onder andere langs de A9 en op verschillende drukke kruisingen van de Beneluxbaan en de Keizer Karelweg.


Naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad is recent de Visie op Luchtkwaliteit vastgesteld. Een van de acties daarin is het uitvoeren van luchtkwaliteit metingen met Palmes-buisjes. Deze metingen stonden al op de agenda van het programma ‘Gezond in Amstelveen’.

De luchtkwaliteit in Amstelveen wordt bepaald door verschillende stoffen waaronder fijnstof en stikstofdioxide. De buisjes meten stikstofdioxide, een belangrijke indicator voor de luchtverontreiniging door verkeer. Een groot deel van de concentraties van fijnstof en stikstofdioxide in Amstelveen is afkomstig uit het buitenland en van industrie, landbouw, weg- en vliegverkeer buiten Amstelveen en komen als het ware ‘aanwaaien’. De concentraties fijnstof en stikstofdioxide in Amstelveen liggen volgens de metingen en berekeningen van het landelijk meetnetwerk luchtkwaliteit van het RIVM onder de Europese grenswaarde.

Wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen: “Vanuit gezondheidsperspectief is het belangrijk zo weinig mogelijk vervuiling in de lucht te hebben. Daarom is het belangrijk dat de luchtkwaliteit verder verbetert. Het is daarom goed dat deze metingen weer van start gaan. We krijgen dan beter beeld van de luchtkwaliteit. Vervolgens kunnen we kijken of en hoe we de luchtkwaliteit kunnen verbeteren.”

Wethouder Milieu Floor Gordon: "Bij inwoners is er een toenemende bewustwording van het belang van gezonde luchtkwaliteit. Het meten en monitoren van stikstofdioxide met deze Palmes-buisjes geeft ons vooral inzicht in de uitstoot door verkeersuitlaatgassen".

De Palmes-metingen worden gedaan in aanvulling op de officiële metingen van het landelijk meetnetwerk luchtkwaliteit. De metingen worden gedaan door de GGD Amsterdam. “Elke vier weken worden de meetresultaten van de buisjes verzameld. Na een jaar is er een goed beeld van de luchtkwaliteit in een bepaald gebied”, zegt Dave de Jonge van de GGD. “Aan de hand van de resultaten kan de gemeente waar mogelijk maatregelen nemen in de zones waar de luchtkwaliteit minder goed is.” In de jaren 2010, 2011 en 2012 zijn ook al Palmes-metingen uitgevoerd op dezelfde twaalf punten in Amstelveen. De uitkomsten van de nieuwe metingen, kunnen eind van het jaar ook vergeleken worden met 10 jaar terug.

“In de afgelopen decennia is in Nederland de concentratie verontreinigde stoffen lucht sterk afgenomen. Hierdoor is ook de luchtkwaliteit in Amstelveen verbeterd. Dit komt mede door de ontwikkelingen op het gebied van schoner rijden. We zijn benieuwd of dit is terug te zien in de nieuwe metingen langs de drukke wegen. Vanuit de gemeente gaan we de aankomende jaren verder inzetten op de vermindering van uitstoot via wegverkeer en huishoudens,” geeft wethouder Van Ballegooijen aan. "Amstelveen zet al volop in op schone mobiliteit. Als uit deze lokale metingen blijkt dat de uitstoot (te) hoog is, kunnen we overwegen om de gemiddelde snelheid (en daarmee de uitstoot) te verlagen, of bijvoorbeeld een milieuzone in te stellen. Het is nu echter nu nog te vroeg om hier al op vooruit te lopen", zegt wethouder Gordon.