AMSTELVEEN -De gemeente en AmstelveenSport maken afspraken met de lokale sportverenigingen over het opstarten voor sportactiviteiten voor kinderen. De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus op het gebied van sport worden versoepeld.

“Allereerst is het goed nieuws dat kinderen straks weer samen buiten kunnen sporten“, zegt wethouder Rob Ellermeijer. “Niet alleen voor de fysieke gezondheid, maar ook voor de mentale gezondheid en het sociale aspect. We doen dat samen met AmstelveenSport en de verengingen op verantwoorde manier op basis van landelijke en gemeentelijke richtlijnen.”

Versoepeling
Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april 2020 meer ruimte voor georganiseerde buitensport en –spel (geen officiële wedstrijden). Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Niet-leden
“We roepen sportverenigingen ook op mee te denken over activiteiten waar niet-leden aan mee kunnen doen“, zegt Ellermeijer. “Dit biedt meer kinderen en jongeren een kans om mee te kunnen sporten en dat is echt belangrijk na zo’n lange tijd thuis te hebben gezeten. Voor de verenigingen is dit ook een kans om potentiële nieuwe leden te interesseren voor de sport.“

Sporten in de wijk
In aanvulling op de afspraken met verenigingen werkt de gemeente samen met AmstelveenSport aan een plan voor sportactiviteiten in de wijk voor kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding van de buurtsportcoaches. “Er zijn veel mogelijkheden om jonge kinderen dicht bij hun huis te laten bewegen“, zegt directeur van AmstelveenSport Heleen van Ketwich Verschuur.