AMSTELVEEN - Zondagavond besteedde het tv-programma Zondag met Lubach aandacht aan WOB-verzoeken. Ook Amstelveen kwam aan bod. Er werd gesteld dat de gemeente € 1.600,- tot € 3.200,- in rekening bracht voor een WOB-verzoek door bewoners uit het Oude Dorp. Dit is niet juist. Er is niets in rekening gebracht. Het was een zeer omvangrijk verzoek.


De geschatte leges voor het totale verzoek bedroegen € 1.600,- aan printkosten (4.600 pagina’s), niet voor lakkosten. Waar het bedrag van € 3.200,- vandaan komt is de gemeente niet bekend. De gemeente is met de verzoekers in gesprek gegaan en om hen tegemoet te komen heeft de gemeente een lijst verstrekt met de stukken die beschikbaar zijn, zodat verzoekers gerichter documenten kunnen opvragen.

Daarop hebben WOB-verzoekers hun verzoek aangepast, waarna de geschatte leges rond de € 80,- uitkwamen. Op basis van de huidige legesverordening van de gemeente worden kosten voor WOB-verzoeken boven de € 80,- aan de indieners van het verzoek in rekening gebracht. Verzoekers hebben nog niet aangegeven of ze bereid zijn de eventuele kosten te betalen en hun WOB-verzoek door te zetten. Er is om die reden nog geen besluit genomen op hun WOB-verzoek.

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) mag bepaalde informatie niet openbaar gemaakt worden, hierbij valt te denken aan namen van bijvoorbeeld bewoners. Dit betekent dat bepaalde stukken uit de documenten weggelakt moeten worden.