AMSTELVEEN -De plannen voor een stadsstrand aan de Noordelijke Poeloever vorderen gestaag. “Juist in deze tijden waarin het voor veel mensen minder vanzelfsprekend is om naar het buitenland te gaan met vakantie is het belangrijk dat Amstelveen een fijne strandplek te bieden heeft”, zegt wethouder Rob Ellermeijer.

“Het is nu nog niet duidelijk of we volgende zomer nog te maken hebben met corona. Wel duidelijk is dat veel mensen de coronacrisis voelen in de portemonnee”, zegt Ellermeijer. “Ook voor deze mensen is het belangrijk dat we de voorzieningen verbeteren.”

Amstelveen heeft plannen voor een stadsstrand aan de Noordelijke Poeloever met een afgebakend stuk zwemwater. “Dat is de beste manier om zwemmen in De Poel op korte termijn mogelijk te maken en een impuls te geven aan waterrecreatie in het gebied”, zegt Ellermeijer. “We zijn hierover blijvend in goed overleg met onze partners, zoals de gemeente Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland, en de provincie Noord-Holland.”

Voorkeur van het college
Het College van B en W heeft in maart 2020 besloten om een voorkeursvariant voor een zandstrand ten westen van Poel’s Up nader uit te werken, gericht op een raadsvoorstel later in het najaar. De zwemzone voor het strand wordt in deze variant gebaggerd en afgebakend. Op de bodem komt een zandlaag.

Veilig zwemmen en watersport
“Door het gebied fysiek te scheiden van de rest van de plas kan de waterkwaliteit voor het strand worden geregeld en kan veilig worden gezwommen”, legt Ellermeijer uit. “In dit plan is ook voorzien in een steiger aan de oostkant van Poel’s Up. Daar kan ook de kleinschalige watersport gebruik van maken.”

Waterkwaliteit in De Poel
De gemeente heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de waterkwaliteit in de Poel te verbeteren en zwemmen ook weer mogelijk te maken. Een combinatie van maatregelen is nodig, zoals het baggeren van slib voor de reeds ingezette defosfatering. Het is echter niet aan te geven binnen welke termijnen de maatregelen effect hebben. Vervolgonderzoek is daarom nodig om te beoordelen wat mogelijk is. Hierover vindt overleg plaats met de partners.

Oude Dorp
De plannen voor de Noordelijke Poeloever zijn onderdeel van de integrale plannen van het college voor het Oude Dorp. Het college wil aan de Noordelijke Poeloever meer ruimte voor recreatie, sport en bewegen en horeca met respect voor de natuurlijke omgeving. Ook de looproute tussen Amsterdamse Bos en het Oude Dorp zal een meer natuurlijke verbinding moeten worden en groen karakter moeten krijgen.