AMSTELVEEN - De gemeente heeft recent in ontwikkelaar VORM een partner gevonden om deelgebied Oost van de beoogde woonwijk De Scheg te ontwikkelen. Met deze eigenaar kan de gemeente een stedenbouwkundig ontwerp uitwerken. Het gaat om circa 170 woningen in diverse prijsklassen in het gebied tussen Spoordijk en Bovenkerkerweg in Amstelveen-Zuid.


Om de groene en duurzame woonwijk De Scheg te realiseren, is de gemeente afhankelijk van grondeigenaren en ontwikkelaars. Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening): “Afgelopen jaren zijn we voortdurend in gesprek geweest om de ontwikkeling van Scheg-Oost van de grond te krijgen. De ene keer vergen woningbouwprojecten meer inzet dan de andere. Ik ben heel trots op het nu bereikte resultaat. Omdat er geen sprake meer is van versnipperd eigendom in deelgebied Oost, is de kans dat ons plan voor woonwijk De Scheg tot uitvoering komt aanzienlijk vergroot.”

Voor deelgebied Oost en West kan de gemeente samen met ontwikkelaars de stedenbouwkundige ontwerpen verder uitwerken en afspraken maken over de inrichting van het gebied en de verdeling van de kosten. Vervolgens kan de gemeente starten met de bestemmingsplanprocedures. Voor deelgebied Midden zijn nog geen concrete plannen te melden.