AMSTELVEEN - Na een kleine verbouwing kunnen Amstelveners vanaf vandaag terecht bij Randwijcklaan 13 voor kleinschalige maatschappelijke en educatieve activiteiten. Gisteren was de officiële opening van de ‘kleine sjoel’. Er is onder andere een informatiebord van de ANWB onthuld waarop voorbijgangers kunnen lezen over de bewogen geschiedenis van dit gebouw.


Het was een druk bezochte bijeenkomst waarbij ook de kleinzoon van de architect van het gebouw, Philip Warners, aanwezig was. Kleinzoon Philip Warners zei trots te zijn dat de ontwerpen van zijn opa nog op zoveel plekken in Amstelveen te zien zijn en is blij met het behoud van Randwijcklaan 13.

Maatschappelijke activiteiten
Met betrokken erfgoedorganisaties en -verenigingen en de werkgroep Randwijcklaan 13 is gesproken over een invulling die recht doet aan de historie en de locatie. De eerste activiteiten de komende weken zijn een lezing georganiseerd door Amstelveen Oranje. Historicus Bart Wallet vertelt dan over zijn onderzoek ‘Nooit meer teruggekomen’ over de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast staan onder andere yoga-workshops en een reiki-weekend gepland. Amstelveners die een sociaal, maatschappelijk of educatief project willen organiseren kunnen zich melden bij Heem Locaties. Zij beheren het gebouw voor de gemeente en verhuren het tegen een maatschappelijk tarief.

Belangrijk monument
De gemeente werd in 2017 door omwonenden verenigd in de Sjoelgroep gewaarschuwd dat het pand op het punt stond om gesloopt te worden in ruil voor nieuwbouw. Om dit te voorkomen heeft de gemeente het gebouw in 2018 gekocht en aangewezen als gemeentelijk monument. “Door de inzet van de Sjoelgroep en in het bijzonder Wim Born, Yuri Colman, Mart Benders, de instemming van de gemeenteraad én de medewerking van de voormalige eigenaren, hebben we de sjoel kunnen behouden”, zegt wethouder Herbert Raat (Welstand en Monumenten). “Het is een plek van grote cultuurhistorische waarde voor Amstelveen. We hopen dat veel Amstelveners er gebruik van gaan maken door er activiteiten te organiseren of daaraan deel te nemen.”

Geschiedenis
Het gebouw uit 1930 is ontworpen door architect Philip Warners volgens de bouwstijl van de Amsterdamse School. In de beginjaren is het gebruikt als wijklokaal van de Nederduits hervormde gemeente. In 1938 werd het ingewijd als synagoge en gebruikt als school voor Joodse leerlingen die elders niet welkom waren. In 1942 werden 239 Joodse Amstelveners hier verzameld, waarna ze werden gedeporteerd. In 2018 heeft Randwijcklaan 13 voor het eerst de deuren geopend voor het publiek tijdens de Open Monumentendagen.