AMSTELVEEN - De gemeente Amstelveen wil nog meer inwoners aan het sporten en bewegen krijgen. “Amstelveen is een sportstad waar de meeste inwoners gezond bewegen, maar wij hebben meer ambitie”, zegt wethouder Sport Rob Ellermeijer. “Sporten en bewegen is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend, bijvoorbeeld vanwege een beperking. In onze sportnota ‘Amstelveen Beweegt Nog Meer’ stippelen we het beleid uit dat daar verandering in gaat brengen.”

Echte sportstad

“We doen het goed”, zegt Ellermeijer. “De meeste inwoners bewegen en zijn gezond en vitaal.“ Amstelveen staat op de lijst van de 50 grootste gemeenten op nummer 1 wat betreft de sportfaciliteiten voor georganiseerde sport, en op nummer 8 als meest sportende gemeente. “Vitale sportverenigingen zijn het fundament voor een goed sportklimaat. De vrijwilligers hebben daarbij een cruciale functie. Dit stevige fundament in Amstelveen willen wij verder versterken. Wij blijven zorgen voor een uitstekend aanbod aan sportaccommodaties en versterken de voorzieningen in de openbare ruimte om zowel de georganiseerde sport als de ongeorganiseerde sport in Amstelveen goed te ondersteunen”, aldus Ellermeijer.

Het belang van sport

Sport en bewegen heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Elke geïnvesteerde euro in sport, levert tweeëneenhalve euro op in maatschappelijk rendement, zo blijkt uit landelijk onderzoek. “Wij willen een inclusieve stad zijn waarin elke inwoner de mogelijkheden heeft om zich optimaal te ontplooien. Sport ondersteunt ontplooiing en zelfredzaamheid van inwoners en het zorgt voor verbondenheid met onze samenleving”, zegt Ellermeijer.

Mensen met een beperking

Een belangrijk speerpunt in het beleid is het wegnemen van fysieke en sociale drempels voor deelname aan sport. Inwoners met een beperking moeten kunnen sporten binnen de faciliteiten en het reguliere sportaanbod. Inwoners met een laag inkomen mogen geen financiële drempel hebben en inwoners uit de LHBTI+-gemeenschap moeten zich welkom voelen in de openbare ruimte en bij elke sportaanbieder in de stad. “Iedereen moet kunnen meedoen”, benadrukt Ellermeijer.

De gemeente wil de rol van topsport als inspiratiebron verder versterken door topsporttalenten meer zichtbaar te laten zijn en ambitieuze verenigingen de ruimte te bieden om zich te ontwikkelen. “Met evenementen zoals het Europees kampioenschap hockey of toptennis bij het Amstelveen Women’s Open kan Amstelveen genieten van topsport, bieden wij onze topsporttalenten een mooie gelegenheid om zich in Amstelveen te laten zien en wordt top- en breedtesport met elkaar verbonden. Samen met de partners in het veld zoals de sportverenigingen, buurtorganisaties, onderwijsinstellingen, zorgpartners en uitvoeringspartners AmstelveenSport en Participe vormen wij een sterk team om nog meer Amstelveners actief te laten sporten en bewegen“, zegt Ellermeijer.