AMSTELVEEN - Woensdag 30 maart is de nieuwe gemeenteraad van Amstelveen geïnstalleerd. Alle 37 raadseden hebben in handen van de burgemeester en onder grote publieke belangstelling de eed of de belofte afgelegd.


In zijn toespraak gaf burgemeester Tjapko Poppens aan dat de raadsleden een belangrijke taak hebben. “De raadsleden maken de komende vier jaar als volksvertegenwoordigers keuzes voor en namens de inwoners. De raadsleden geven daarmee de inwoners een stem. Een grote verantwoordelijkheid.” De burgemeester wees de raadsleden daarbij op hun voorbeeldfunctie en het belang van integriteit.

Vervolgens legden de raadsleden één-voor-één de eed of belofte af. In totaal zijn 21 nieuwe raadsleden beëdigd.

Tijdens de vergadering zijn ook vijftien burgerleden benoemd. Zij mogen namens hun fracties deelnemen aan Het Raadsgesprek en Het Raadsdebat.

Tot slot volgde een korte beschouwing van de fracties in de raad op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart.

Fracties

In de gemeenteraad zijn de volgende twaalf fracties vertegenwoordigd:

 • VVD: 8 zetels
 • D66: 7 zetels
 • bbA: 5 zetels
 • GroenLinks: 4 zetels
 • PvdA: 3 zetels
 • Actief voor Amstelveen: 2 zetels
 • Goed voor Amstelveen: 2 zetels
 • SP: 2 zetels
 • CDA: 1 zetels
 • 50PLUS: 1 zetel
 • BVNL: 1 zetel
 • ChristenUnie: 1 zetel