BOVENKERK - De gemeente Amstelveen heeft een nieuw verkeersbesluit genomen om de bussluis op de huidige locatie in Bovenkerk te kunnen handhaven. Het nieuwe verkeersbesluit is onderbouwd met een verkeerskundig onderzoek van adviesbureau Goudappel, waarbij gekeken is naar doorgaand sluipverkeer in een aantal omliggende woonstraten.


De rechter oordeelde eind november 2022 dat de gemeente onvoldoende had gemotiveerd waarom er voor een bussluis ter hoogte van de St. Urbanuskerk is gekozen. Om het effect van de bussluis en het mogelijke sluipverkeer in een aantal omliggende woonstraten te onderzoeken, zijn op meerdere plekken in Bovenkerk verkeerstellingen uitgevoerd. Tevens is een kentekenonderzoek gedaan om te beoordelen of het bestemmingsverkeer of doorgaand verkeer betreft. Uit de tellingen blijkt dat er in enkele woonstraten een toename is van verkeer, maar dat het een klein percentage doorgaand sluipverkeer betreft. Het totaal aantal voertuigen blijft ruimschoots onder de gewenste grenswaarden voor rustige woonstraten. Het totale aantal voertuigen door Bovenkerk is met zo’n 5000 voertuigen per etmaal afgenomen. Een bussluis aan de zuidkant van de Legmeerdijk zou hetzelfde effect hebben, maar de huidige locatie biedt meer kansen zoals de aanleg van een verkeersluw verblijfsplein in het centrum van Bovenkerk concludeert Goudappel.

Verkeersluw verblijfsplein

Het college van B en W zou graag aan de slag gaan met de realisatie van een verkeersluw verblijfsplein tussen de St. Urbanuskerk en café-restaurant Silversant. “De belangrijkste doelstelling van het verkeersluw maken van Bovenkerk is het verkeersveilig maken van de gehele wijk”, zegt verkeerswethouder Herbert Raat. “Uit de verkeerstellingen blijkt dat het aantal verkeersbewegingen aanzienlijk is gedaald. Omdat tijdens de participatie een meerderheid van de inwoners heeft gekozen voor de bussluis op de huidige locatie in combinatie met de aanleg van een gezellig verblijfsplein, zouden we daarmee graag aan de slag gaan. Dit kan een impuls geven aan het verlevendigen van het centrum van Bovenkerk.”

Aanleg bussluis

In november 2021 is een bussluis aangelegd om het doorgaande verkeer uit Bovenkerk te weren. Een bussluis ter hoogte van de St. Urbanuskerk bleek de voorkeur te hebben na het verkennen van de mogelijkheden en uitgebreide participatie met bewoners. Het Actiecomité Veilig Bovenkerk begon een rechtszaak tegen de aanleg van de bussluis op deze locatie, omdat het voor sluipverkeer zou zorgen in enkele omliggende woonstraten.

Nieuw verkeersbesluit

Het nieuwe verkeersbesluit wordt deze week gepubliceerd. Het verkeersbesluit, het aanvullend onderzoek van Goudappel en het voorstel motivatie verkeersbesluit van Goudappel is hier te vinden.