AMSTELVEEN - Het College van B en W vindt het belangrijk dat verkeerssituaties rond Amstelveense scholen zo veilig mogelijk zijn. “We zien dat het steeds drukker wordt in het verkeer, maar ook dat het aantal leerlingen toeneemt”, zegt wethouder Rob Ellermeijer. “Het is daarom belangrijk om de verkeersveiligheid waar nodig te optimaliseren. Nadat vorig jaar de eerste aanpassingen zijn uitgevoerd, zullen wij in 2020 op basis van vastgestelde richtlijnen aanpassingen doorvoeren in de verkeerssituaties rond scholen.”

Het college van B en W heeft dinsdag de richtlijnen vastgesteld voor de gebieden rond scholen, ook wel schoolzones genoemd. “Het doel van dit beleid is om duidelijke voorschriften te hebben voor een verkeersveilige schoolomgeving, zowel voor de30 km/u-wegen als de 50 km/u-wegen, in het bijzonder op plekken waar veel kinderen oversteken”, legt Ellermeijer uit.

Richtlijnen
In de richtlijnen wordt onder meer voorgeschreven dat het woord ‘schoolzone’ is aangebracht op de weg. Ook komen er adviessnelheden. Op 30 km/u-wegen wordt de adviessnelheid 15 km/u. Op 50 km/u-wegen wordt de adviessnelheid 30 km/u. Dit in combinatie met een waarschuwingsbord voor overstekende kinderen.

Tevens worden er, waar mogelijk, zebrapaden aangelegd op plekken waar veel kinderen oversteken. Dit is met name van belang op 50 km/u-wegen. Op die plekken zullen de zebrapaden worden uitgevoerd met een middeneiland en bij voorkeur op een verkeersplateau. Ook is het uitgangspunt om de zebrapaden op deze wegen te voorzien van een fluorescerend waarschuwingsbord met knipperlichten die met een drukknop te bedienen zijn door voetgangers.

Aanpassingen
Het afgelopen jaar is al begonnen met aanpassingen op 50 km/u-wegen bij het Amstelveen College, de Brede School Rembrandt en de Piet Hein school. “Deze aanpassingen zorgen voor betere zichtbaarheid en herkenbaarheid voor verkeersdeelnemers. Op basis van het nu gevormde beleid gaan we de komende maanden aan de slag met de rest van de Amstelveense scholen”, besluit Ellermeijer.