AMSTELVEEN - Het monumentale schoolgebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan 4 gaat nog meer dan nu dienen als cultureel podium voor de wijk. De kunstenaars van Ateliers 2005 slaan hiervoor de handen ineen met Heem Locaties en het wijkplatform Keizer Karelpark. Door de samenwerking moet het meer gaan bruisen op deze historische locatie.

Op dit moment werken er kunstenaars in tien ateliers en vinden er gedurende het jaar in de centrale hal enkele culturele activiteiten plaats. Er is echter ruimte voor veel meer inspirerende initiatieven om buurtbewoners te laten kennismaken met kunst en cultuur en met elkaar.

Samenwerking
Er zijn vier plannen voor verlevendiging ingestuurd door de kunstenaars van Ateliers 2005, het wijkplatform Keizer Karelpark en Heem Locaties (bekend van onder meer ANNA). De gemeente heeft uit ieder plan de beste ideeën verzameld en gebundeld. Heem Locaties wordt beheerder van de centrale hal en een van de ateliers is verantwoordelijk voor de activiteitenagenda. Het atelier verhuren zij onder meer aan het wijkplatform dat hierdoor een vaste plek krijgt voor de creatieve en culturele activiteiten die zij voor buurtbewoners organiseren. De kunstenaars willen in een “creatieve maakplaats” Amstelveners workshops gaan geven.

De stad als podium
Het openstellen van het oude schoolgebouw sluit aan op de nieuwe Cultuuragenda 2020-2024: De stad als podium. Een van de doelen hiervan is om meer kunst en cultuur in de wijken te brengen. “Het college van B en W heeft altijd de wens uitgesproken om Ateliers 2005 te verlevendigen en multifunctioneel in te zetten door maatschappelijke en cultureel recreatieve functies toe te voegen”, zegt wethouder Herbert Raat (kunst en cultuur). “Het samenbrengen van de buurtbewoners en de kunstenaars die in Ateliers 2005 werken, is wat wij onder meer voor ogen hebben met deze nieuwe en extra invulling van het monumentale gebouw.”

Monumentaal gebouw
Wethouder Frank Berkhout (vastgoed) ziet ook kansen voor het historisch gemeentelijk vastgoed. “We vinden het belangrijk om historische gebouwen te behouden voor de stad. Dat kan door deze panden, zoals deze voormalige school, een extra invulling te geven. Zodat meer Amstelveners er gebruik van kunnen maken.” Op deze manier krijgt de centrale hal van de school opnieuw de sociale en maatschappelijke invulling die architect H.L. Mens in 1953 voor ogen had met zijn zogeheten ‘halschool’. Bij deze naoorlogse bouwstijl liggen de lokalen rond een grote centrale hal en ontbreken er lange gangen. Centraal bij dit ontwerp stond het samenbrengen en herstellen van de gemeenschap. Op verzoek van veel Amstelveners heeft deze voormalige openbare basisschool Jan Ligthartschool afgelopen februari de status van gemeentelijk monument gekregen.