AMSTELVEEN - Bij de gemeente is een plan ingediend om op de plek van de voormalige autoshowroom en het tankstation aan Newa in Groenelaan na oplevering en sanering een nieuwbouwcomplex te realiseren. Het college heeft het initiatief van toekomstig eigenaar Waterland Real Estate positief ontvangen en heeft besloten om dit initiatief samen met initiatiefnemer verder uit te werken in een project.


Voldoen aan gemeentelijk beleid

|Het college van B en W beoordeelt zo’n initiatief en toetst het aan gemeentelijk beleid zoals stedenbouwkundige kaders, de woonagenda, de hoogbouwvisie en parkeernormen. Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening): “Het ingediende plan voor de ontwikkeling van woningen aan Newa 2 is een mooi initiatief voor wat betreft het toevoegen van woningen conform de woonagenda. Met name het toevoegen van middeldure huur- en koopwoningen sluit daar goed op aan.” Voor de ontwikkeling is het nodig dat de gemeente gemeentegrond verkoopt. Floor Gordon: “Het brandstofverkooppunt op gemeentegrond wordt gesaneerd, maar ook verdwijnt er wat gras en struiken langs de Sportlaan. Dat moet gecompenseerd worden. Per saldo is er meer groen en van een betere kwaliteit in dit plan beoogd, doordat tussen het bestaande appartementengebouw en de nieuwbouw een verhoogd groen verblijfsgebied wordt ingericht.”

Buurt informeren
Het is een uitdaging om het project stedenbouwkundig in te passen in de bestaande omgeving. De gemeente en Waterland Real Estate vinden het belangrijk dat de buurt tijdig wordt betrokken en de mogelijke herontwikkeling met aandacht voor de omgeving plaatsvindt. Daarom informeert Waterland Real Estate de buurt alvast over het b en w besluit om de eerste verkenning te omarmen. Na de zomer van 2020 worden omwonenden betrokken bij de voorgenomen plannen. Nadat de ontwikkelaar overeenkomsten met de gemeente sluit, kan de gemeente er een project van maken. De volgende stap is de verdere uitwerking van het plan in een concept-startnotitie die de gemeente te zijner tijd ter inzage legt. Vervolgens moet het bestemmingsplan worden aangepast. Over beide documenten besluit de gemeenteraad als het plan tot ontwikkeling komt.