AMSTELVEEN - Bij de gemeente is een plan ingediend voor 28 koopappartementen op de plek van een dansschool aan de Acacialaan. De dansschool wil zijn activiteiten elders voortzetten.


Het college van B en W vindt het plan passen bij haar ambities op het gebied van bouwen en wonen. Het initiatief is uitgewerkt in een concept startnotitie die het college vanaf 10 juni 2020 vrijgeeft om op te reageren.

Het plan gaat uit van een modern gebouw met een bouwhoogte van vier bouwlagen voor 28 koopappartementen. Het gaat om 24 middeldure koopappartementen met twee slaapkamers (tussen €310.000,- en €363.000,- vrij op naam) en twee middeldure koopappartementen met één slaapkamer tot €310.000,- vrij op naam en twee dure koopappartementen met twee slaapkamers en dakterras vanaf €363.000,- vrij op naam (prijspeil 2020). De ontwikkelaar is van plan hiervoor de dansschool met bijbehorende woning te zijner tijd te slopen. Alle appartementen krijgen parkeergelegenheid op eigen terrein.

Logische invulling
In de concept startnotitie beschrijft de gemeente het plan. Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening): “De herontwikkeling naar woningbouw is een logische invulling die past bij de omgeving. Vanwege de ligging bij een speelplek en vlakbij winkels zijn de beoogde middeldure koopappartementen geschikt voor young professionals, kleine gezinnen en senioren.” Het bouwplan wordt duurzaam vormgegeven en op een goede manier ingepast in de omgeving. Het groen dat verdwijnt, compenseert de ontwikkelaar volledig in de directe omgeving.

Vervolgprocedure
Direct omwonenden ontvangen een brief met nadere informatie over een online informatieavond over het plan en hoe men erop kan reageren. Van 11 juni tot en met 9 juli 2020 ligt de concept startnotitie online ter inzage op de bouwprojectpagina Acacialaan 20-22. Alle ingediende reacties via deze pagina worden samengevat en beoordeeld in een nota van beantwoording. Deze reacties beantwoordt de gemeente op het moment dat B en W de definitieve startnotitie aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorlegt. De raad kan de eventueel ontvangen reacties meenemen in de besluitvorming over de startnotitie. Pas na het afronden van de ruimtelijke procedure kan het plan uitgevoerd worden.