AMSTELVEEN - Het college van B en W heeft de ruimtelijke indeling van de laatste nieuwbouwwijk ten zuiden van Westwijk nader uitgewerkt en verfijnd. Door een verschuiving van de grens waar woningbouw met het oog op Schiphol mogelijk is, kunnen er meer woningen dan oorspronkelijk gepland worden gebouwd. Bovendien kan nu een deel van de wegen op onbebouwd gebied worden aangelegd met een goede aansluiting op het bestaande wegennet. In dat gebied is ook plek voor groen.

Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening): “De Scheg is het gebied ten zuiden van Westwijk. Het gaat om de laatste grote uitbreidingswijk van Amstelveen met ruimte voor circa 1.100 woningen in een groene stedelijke omgeving. In 2015 is door de gemeenteraad een Ontwikkelvisie vastgesteld. Dat hebben we nader uitgewerkt in een ruimtelijk raamwerk. Aan het eerder genoemde woonprogramma willen we meer eengezinswoningen in het middensegment toevoegen, zowel huur als koop. Om een groene, duurzame woonwijk te realiseren zijn we afhankelijk van partijen die de huizen gaan bouwen. Daar zijn we voortdurend mee in gesprek”.

Behoud beeldkwaliteit
In het aangepaste ruimtelijk kader zijn ook afspraken opgenomen over nieuw rijksbeleid voor vergunningvrij bouwen. Dit om de beeldkwaliteit van de bestaande lintbebouwing langs de Noordammerweg, de J.C. van Hattumweg en de Meerlandenweg te behouden.

Proces
Nadat de gemeenteraad het aangescherpte ruimtelijk kader heeft vastgesteld, kan de gemeente het stedenbouwkundig ontwerp verder uitwerken en met ontwikkelaars afspraken maken over de inrichting van het gebied en de verdeling van de kosten. Dit legt de gemeente vast in overeenkomsten met grondeigenaren. Vervolgens kan de gemeente starten met de bestemmingsplanprocedure.