AMSTELVEEN - Als alles loopt zoals aangekondigd opent de horeca op 1 juni 2020. Cafés en restaurants mogen dan weer terrassen inrichten. Maar dan wel op zo'n manier dat bezoekers op anderhalve meter van elkaar zitten.

Dit betekent dat het aantal tafels en stoelen binnen de bestaande ruimte van de zaak minder wordt. Om de horeca de kans te bieden om weer een gezonde omzet te draaien en de crisis te overleven, krijgt de horeca in Amstelveen van het college van B en W tijdelijk meer ruimte om terrassen neer te zetten.

Wethouder Economische Zaken Floor Gordon: “Het is bekend dat horecaondernemers zwaar getroffen zijn. Om hen door de crisis te helpen moeten we creatief zijn en buiten gevestigde kaders durven denken. Denken vanuit ‘wat kan er wel?’ in plaats van ‘wat mag er niet’. Het vergroten van terrassen is daar onderdeel van. Wij willen ruimte bieden aan creativiteit en ondernemerschap. Dat doen wij allereerst vanuit vertrouwen. Daarom leggen wij veel verantwoordelijkheden bij de ondernemer zelf. Ondernemers geven aan op welke wijze zij de terrassen uitbreiden en hoe zij invulling geven aan de RIVM-richtlijnen. Vooraf geven wij als gemeente wel richtlijnen mee aan de ondernemers, onder andere over doorgang voor hulpdiensten, doorgang voetgangers, wijze van uitgifte en afstemming met de buren. Intussen bekijken we ook mogelijkheden voor het gebruik van de openbare ruimte voor andere sectoren dan de horeca, bijvoorbeeld sportscholen.”

Om verruiming mogelijk te maken stelt de gemeente Amstelveen richtlijnen op, waaronder dit mogelijk wordt. De gemeente wil dit vormgeven door middel van een gedoogbeleid. De richtlijnen van dit gedoogbeleid liggen op dinsdag 19 mei 2020 tijdens het College van B en W voor ter besluitvorming. De gemeente legt hiermee het voornemen vast tot verruiming als de nieuwe noodverordening op 1 juni 2020 in gaat. In het gedoogbeleid zijn de ondernemers primair verantwoordelijkheid voor de terrasverruiming en het voldoen aan de landelijke richtlijnen. Zij stellen op de basis van de richtlijnen een plan op, doen melding van en dienen het plan in bij de gemeente.

In horecaconcentratiegebieden Stadshart, Oude Dorp, en Amstelzijde voert de gemeente een Quick scan veiligheid uit. De horeca daar moet met elkaar afstemmen en dan gezamenlijk de wensen doorgeven. De gemeente gaat kijken of de uitbreiding van de regels van terrassen werkt. Als het toch te druk wordt en niet meer veilig is qua corona maatregelen zullen we dit moeten aanpassen. We moeten dit per locatie bekijken. Op het moment dat blijkt dat niet wordt voldaan aan de vooraf gestelde voorwaarden zal de ondernemer hierop worden aangesproken en indien nodig zal er handhaving plaats vinden.

Gedoogbeleid voor terrasverruiming
Het terras exploiteren en verruimen is alleen toegestaan als er een reguliere exploitatievergunning met terras is afgegeven. Het terras is ingericht volgens de corona protocollen dus de horecaondernemer heeft conform het KHN-protocol maatregelen getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en dit ook aan alle gasten kenbaar maakt. Om groepsvorming te voorkomen moeten obstakels zoals planten of anders worden geplaatst. De uitbreiding van de terrassen is van tijdelijke aard en toegestaan tot 31 oktober 2020. De omvang van de uitbreiding is afhankelijk van de beschikbare ruimte deze moet passen in de omgeving.

Mocht u het gedoogbeleid niet ontvangen hebben dan kunt u dit opvragen door een e-mail te sturen naar ondernemersloket@amstelveen.nl. Het gedoogbeleid staat vanaf dinsdag 19 mei 2020 ook op de pagina Ondernemen.