AMSTELVEEN - Op het plan voor de aanleg van 57 appartementen op de plek van de dagkerk en de pastorie aan de Haagbeuklaan zijn 52 schriftelijke reacties binnengekomen. De monumentale Heilige Geestkerk en klokkentoren blijven staan. De bezwaren gaan met name over parkeerplaatsen, verkeersdruk, mogelijke schaduw op omliggende woningen en groen.

De gemeente stelt de parkeernorm bij zodat de ontwikkelaar meer parkeerplekken maakt. Ook is extra onderzoek gedaan naar mogelijke schaduwwerking op gevels van huizen aan de Haagbeuklaan.

Het college van B en W stuurt de aangepaste startnotitie van het plan en de reacties met antwoorden naar de gemeenteraad. Het college is blij met de bescherming van de Heilige Geestkerk: een waardevol gemeentelijk monument. Het plan op de locatie van de dagkerk en de pastorie past bij haar ambitie om duurzame woningen van goede kwaliteit in het middensegment te laten bouwen. De koopappartementen mét zelfbewoningsplicht dragen bij aan een betere woonbalans in Keizer Karelpark. “We begrijpen dat veranderingen in de directe leefomgeving door omwonenden kritisch worden gevolgd. We willen ons woningaanbod vergroten én rekening houden met de omgeving. Dat is passen en meten”, zegt wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening). “Een mogelijk nieuwe maatschappelijke functie van het leegstaande kerkgebouw kan daarnaast bijdragen aan de sociale samenhang in de wijk. Nieuwe aanplant van heesters en bomen zorgt voor behoud van groene kwaliteit”.

Parkeren
De ontwikkelaar heeft met de gewijzigde parkeernorm zes extra parkeerplaatsen aan het plan toegevoegd. In totaal zijn er nu 66 parkeerplaatsen beschikbaar voor de nieuwe bewoners en voor de Heilige Geestkerk die een andere bestemming krijgt. Uit een parkeerdrukmeting blijkt dat de algemene parkeerdruk kan worden opgevangen.

Groen
Omwonenden uitten naar aanleiding van schetsen van het plan hun zorg dat er alleen gras langs de sloot komt. Later bleek dat de schets geen recht deed aan de waarheid. Er komt gevarieerde beplanting in wisselende hoogten. Zo houdt de ontwikkelaar rekening met het uitzicht van de bewoners aan het Zomerlindepad en ook met het uitzicht van toekomstige bewoners.

Indien de gemeenteraad de startnotitie vaststelt, kan het plan worden uitgewerkt en de procedure starten om de monumentenstatus van de dagkerk en de pastorie op te heffen. De Heilige Geestkerk en de klokkentoren blijven een gemeentelijk monument. De prachtige glas-in-lood ramen van de dagkerk krijgen een nieuwe plek in het kerkgebouw of het appartementencomplex.

Op de website vindt u meer informatie over het bouwproject Haagbeuklaan 1-3.