AMSTELVEEN - De gemeenteraad heeft de Re-integratieverordening gewijzigd. Door deze aanpassing kunnen meerjarige scholingstrajecten worden ingezet voor inwoners die een baan zoeken.

Met het aanpassen van de verordening geeft de gemeente invulling aan de motie 'Maatwerk voor meer kansen op werk' die op 12 juni 2019 door alle gemeenteraadsfracties gezamenlijk is ingediend. Die aanpassing komt in corona-tijd goed van pas. Wethouder Werk en Inkomen Marijn van Ballegooijen: “Ook Amstelveen wordt economisch geraakt door de coronacrisis. Een steeds groter aantal inwoners zit zonder werk of inkomen. Door de aanpassingen aan deze verordening kunnen we inwoners een meerjarige opleiding laten volgen als dat nodig is. Zo kunnen mensen zich omscholen naar sectoren waar kansen liggen. Want ondanks de crisis zijn er ook nog vacatures. Inwoners kunnen dan ook nog steeds terecht bij het Werkplein van de gemeente voor een baan of een opleiding.”

In het gemeentelijke beleid zal nadrukkelijker worden opgenomen dat de inzet van re-integratie-instrumenten niet mag leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. De gemeente zet leerwerkstages alleen in als duidelijk is dat dit niet ten koste gaat van een baan van iemand anders. Voor individuele ondersteuning bij het zoeken naar werk en/of opleidingen kunnen mensen nog steeds terecht op het Werkplein AA.