AMSTELVEEN - De uitvoering van extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen gaat snel. De gemeente probeert alle aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. Van de meer dan 1.800 aanvragen zijn er al meer dan 900 uitbetaald. Ook zijn al 1000 besluiten over de overige aanvragen genomen, zodat uitbetaling spoedig volgt.

Gemeente Amstelveen geeft extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. De extra Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) is voor zelfstandige ondernemers die in financiële problemen komen door de Corona-crisis. Voor hen is deze financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. De voorziening werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en kan tot 1 juni worden aangevraagd. We verzoeken zelfstandigen liever niet bellen over de regeling, deze kan digitaal aangevraagd worden via de pagina Regeling zelfstandige.

Wethouder Werk en Inkomen Marijn van Ballegooijen: “Het is goed om te zien dat we zoveel zelfstandige ondernemers al zo snel konden helpen. Het college hoopt dat de gemeente, door de snelle uitvoering van de regeling, Amstelveense ondernemers kan helpen om deze moeilijke tijd door te komen.”

De tijdelijke voorziening kan bestaan uit een inkomensondersteuning is voor 3 maanden. Voor alleenstaanden is deze € 1.052,- en voor gezinnen € 1.503,- per maand. Dit is een aanvulling op het huidige inkomen tot aan het sociaal minimum. Die hoeft niet te worden terugbetaald. Ook is er een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-, tegen een rentepercentage van 2%. Uitstel van aflossing is er tot 1 januari 2021. Daarna moet de lening in drie jaar terugbetaald worden. De gemeente toetst, in tegenstelling tot bij het Besluit bijstand zelfstandigen, niet naar de levensvatbaarheid van het bedrijf, het inkomen van eventuele huisgenoten of uw vermogen.

Waar moet u zijn?
U kunt zich voor de tijdelijke financiële ondersteuning door de gemeente digitaal (met DigiD) aanmelden via de website van gemeente Amstelveen. Daar vult u alvast gegevens over uw onderneming in. Als u recht heeft op hulp, dan kunt u de aanvraag indienen. Binnen vier weken (normaal 13 weken) na uw aanvraag besluit de gemeente of u in aanmerking komt. Bij acute geldnood is een voorschot mogelijk. Na het besluit van de gemeente volgt betaling. De voorziening kan aangevraagd worden via de pagina Regeling zelfstandige.