AMSTELVEEN - Op maandag 26 april 2021 reikte burgemeester Tjapko Poppens, uit naam van Zijne Majesteit de Koning, 17 lintjes uit in Amstelveen: 2 Officieren, 1 Ridder en 14 Leden in de Orde van Oranje-Nassau. Van de 17 gedecoreerden zijn 15 inwoners uit Amstelveen, één uit Amsterdam en één uit Schellinkhout. Allen mensen die zich gedurende lange tijd bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.


Vanwege de coronamaatregelen was bij deze Algemene Gelegenheid 2021 ofwel ‘Lintjesregen’ een openbare bijeenkomst in het raadhuis niet mogelijk. De burgemeester ontving mensen om de beurt in aparte ruimten en met een klein gezelschap in het raadhuis. De verrassing en blijdschap waren er voor de meesten niet minder om.

Burgemeester Tjapko Poppens: “Lintjesregen is altijd weer een bijzondere en feestelijke gebeurtenis. Wat mij opvalt in Amstelveen is het grote aantal enthousiaste, betrokken vrijwilligers. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor maatschappelijke instellingen, verenigingen, goede doelen, de wijk of hun medemens. Ik ben trots op alle Amstelveense vrijwilligers. Vandaag is een aantal van hen in het zonnetje gezet. Zeer verdiend. Van harte gefeliciteerd.”

Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer Eric van Agtmaal

Richtte Mekong Eye Doctors en later Asian Eye Care op, organisaties ter bestrijding van blindheid in Zuidoost-Azië. Was jarenlang de drijvende kracht achter deze organisaties, zowel in Nederland als ter plaatse. Hij heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van oogheelkundige zorg en het welzijn van kansarme kinderen in Zuidoost-Azië.

De heer Anton Maas

Ontvangt deze onderscheiding voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de bridgesport nationaal en internationaal, gedurende een periode van 50 jaar. Niet alleen als speler maar ook als voorzitter van de spelersraad, lid van protestcommissies van de European en World Bridge League en begeleider en non-playing captain van Nederlandse topteams.

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw Marjolein Bos

Richtte de patiëntenvereniging Cystinose Groep Nederland op. Is ruim 20 jaar de organisator, voorzitter en drijvende kracht achter deze vereniging die de belangen behartigt van Cystinose patiënten. Zet zich ook op Europees niveau vrijwillig in voor belangenbehartiging van Cystinose patiënten.

Lid in de orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw Mieke Regelink

Al vele jaren de drijvende kracht achter veel (sport)activiteiten in de Amstelveense samenleving. Zij organiseert sportdagen en activiteiten om met name ouderen in beweging te krijgen. Eerst via Movetivation en later als voorzitter bij VML Nederland. Daarbij is zij actieve vrijwilliger bij het Noorddamcentrum en vrijetijdsvereniging De Schakel.

De heer Ton Feldmann

Maakt, naast zijn jarenlange brede inzet bij hockeyvereniging Myra, deel uit van de werkgroep weidevogels van IVN Amstelveen. Daarnaast is hij ruim 15 jaar een actieve vrijwilliger en penningmeester bij moestuinvereniging Nesserlaan.

De heer Lex Nieuwenhuizen

Vervult ruim 35 jaar tal van functies voor voetbalvereniging Sporting Martinus. Van speler tot trainer, lid van jeugd- en pupillencommissie en wedstrijdsecretariaat. Hij zette de eerste stappen naar digitalisering van de ledenadministratie.

De heer Richard Nieuwenhuizen

Zet zich naast zijn vrijwilligerswerk voor de diaconie en het Latijns Parochiekoor van de Augustinuskerk, ook al ruim 30 jaar in voor voetbalvereniging Sporting Martinus. Betrokken bij het onderhoud, verbouwingen en uitbreiding van het clubhuis, maar ook als trainer actief. Daarnaast richtte hij Talenten aan de slag op.

De heer Freek Vogelaar

Was 25 jaar betrokken vrijwilliger bij Kinderland Vakantiekampen en bestuurder bij Jeu de Boules Buitenveldert, Bulderbaan en Petanque Lijnden. Deed en doet allerlei hand- en spandiensten voor deze verenigingen. Ook zette hij zich in voor het Ronald McDonald fonds en is hij een actieve vrijwilliger bij Zonnehuisgroep Amstelland.

De heer en mevrouw Piet en Riet Bresser

Zetten zich ruim 30 jaar in voor buren en buurtgenoten in de breedste zin van het woord, maar ook voor goede doelen zoals goederen voor Roemenië en Voedselbank. Daarnaast actief voor culturele organisaties zoals Fotofestival Naarden, stichting fotoarchief Kees Scherer en Stadsherstel.

De heer Jan Burggraaf

Ontvangt deze onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor voetbalvereniging Amstelveen Heemraad. Hij zorgt al 50 jaar voor het onderhoud van de velden en gebouwen en is tevens adviseur voor het bestuur. Daarnaast was hij 15 jaar vaste kracht bij het barbeheer.

De heer Rik Jonkman

Is naast beroepskracht bij de brandweer ruim 30 jaar vrijwilliger bij het Nationaal Brandweerdocumentatiecentrum (nu onderdeel van het Nationaal Veiligheidsinstituut). Bij Stichting Behoud Erfgoed Brandweer Amsterdam is hij ruim 20 jaar beheerder en restaurateur van de museale collectie van de brandweer.

De heer Soerin Mahesh

Zette zich ruim veertig jaar in voor betere zorg voor mensen in achterstandswijken en meer aandacht voor allochtone patiënten. Daarnaast zet hij zich in voor maatschappelijke organisaties, onder meer stichting Om Tryambakamen, de tempel Radha Krishna Madir en de Hindoe Ouderen Bond.

De heren Willem Groen, Henry Neeter, Eduard Neter en Hans Vos

Zij ontvangen deze onderscheiding voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger voor het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV).

De heer Groen is meer dan 15 jaar bestuurslid. Was lid van de cliëntenraad voor verzetsdeelnemers en oorlogsslachtoffers van de Pensioen- en uitkeringsraad (PUR). Maakte deel uit van de commissie die de transitie naar de SVB mogelijk maakte.

De heer Neeter was jarenlang verantwoordelijk voor de communicatie van het VBV, onder meer de opmaak van de nieuwsbrief en opzet van de website. Ook oprichter, secretaris en voorzitter van Vereniging Amstelland Kunst en als vrijwilliger betrokken bij AmstelveenZ magazine.

De heer Neter deed jarenlang de administratie voor het Gettopensioen en was redacteur van de nieuwsbrief en website van het VBV. Tevens 18 jaar actief voor belangenvereniging de Witte Hoeve en stichting Villapark de Witte Hoeve in Schellinkhout.

De heer Vos vervult bijna 40 jaar verschillende bestuursfuncties bij het VBV. Ook is hij ruim 20 jaar vrijwilliger bij stichting Zichron Menachem Nederland. Daarnaast was hij circa 30 jaar lang baancommissaris bij schietsportvereniging Maccabi en penningmeester van stichting Pallas.