AMSTELVEEN - Vanaf 11 mei 2021 is het verboden om lachgas te gebruiken op een aantal locaties in Amstelveen. Lachgas leidt vaak tot overlast en zwerfvuil in de openbare ruimte (lege ballonnen en patronen).


Het verbod om lachgas te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of voor dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich hebben betreft een aantal ‘hotspots’ waar regelmatig overlast plaatsvindt door gebruikers van lachgas. Volgens burgemeester Tjapko Poppens wordt lachgas door veel mensen gezien als een relatief onschuldig middel: “Behalve dat lachgas wel degelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, leidt het gebruik vaak tot overlast door vervelend gedrag en troep op bijvoorbeeld speelweiden en plaatsen waar jonge kinderen komen.” Met het locatieverbod kunnen politie en handhavers van de gemeente optreden tegen overlastgevende situaties.

Gebieden

Het gaat om onderstaande gebieden:

  • Het Stadshart (het gebied gelegen tussen Keizer Karelweg en de Van Heuven Goedhartlaan;
  • Het gebied rond de Stroombaan;
  • De jongerenontmoetingsplaatsen (JOP’s) op de Laan Nieuwer Amstel, Oranjebaan, Schweitzerlaan en de Zetterij;
  • Alle jeugd- en kinderspeelplaatsen, speelvijvers, speelweiden, sportvelden en zandbakken en (school)pleinen in het gebied bij de Landtong en Kringloop tussen Groenhof en de Bovenkerkerpolder.

Bekijk ook de kaart Gebieden lachgasverbod in Amstelveen. Heeft u problemen met de toegankelijkheid van de kaart? Laat het de gemeente weten via het Meldpunt Digitoegankelijkheid.

Landelijk verbod

Het verbod op het gebruik van lachgas op specifieke locaties loopt vooruit op het algehele landelijke verbod op het gebruik van lachgas voor recreatief gebruik dat in voorbereiding is. Nu het locatieverbod is opgenomen in de APV, kunnen gemeente en politie al optreden tegen de overlast. Op het overtreden van het verbod staan boetes. Het verbod geldt voor zes maanden.