AMSTELVEEN - Een toekomstbestendige economie is een circulaire economie. Daar raken meer en meer mensen van doordrongen. In een circulaire economie worden geen eindige grondstoffen uitgeput en worden reststoffen volledig opnieuw ingezet. De gemeente Amstelveen vindt het belangrijk om inzicht te hebben in de kansen van het hergebruik van grondstoffen. Circle Economy heeft in kaart gebracht waar de kansen voor circulaire economie in onze stad liggen. Onderzocht is waar kansen liggen voor hergebruik van grondstoffen. Daarin heeft de gemeente in een consortium samengewerkt met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

Het onderzoeksbureau Circle Economy heeft, in opdracht van de gemeente, de materiaalstromen in de belangrijkste economische sectoren in Amstelveen in kaart gebracht. Daarna is gekeken waar we op moeten inzetten voor de beste resultaten en zijn vier concrete pilots geformuleerd. Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, is het eindrapport vastgesteld door het consortium en gaan de pilots van start.

Wethouder Economische Zaken en Duurzaamheid Floor Gordon: “De conclusie van het rapport is dat de realisatie van een circulaire economie een systeemverandering vergt en dus tijd en moeite kost. Geconfronteerd met deze enorme uitdaging, maken de pilots de circulaire economie tastbaar en behapbaar. Tegelijk geven ze een impuls aan belangrijke delen van de circulaire economie van Amstelveen. Deze scan is het startsein voor verdere samenwerking tussen gemeente en het bedrijfsleven, waarbij gemeente en bedrijven inzetten op circulair inkopen en het tegengaan van waardeverlies van grondstoffen.”

Pilots
Centralpoint zet voor de pilot samen met de Ondernemersvereniging Amstelveen, Rabobank Amstel en Vecht en afvalbeheerder Meerlanden een campagne op voor Amstelveense (MKB) ondernemers om hoogwaardig hergebruik van ICT-apparatuur te stimuleren. De ondernemers van het Oude Dorp slaan de handen ineen van een pilot om de gescheiden afvalinzameling te verbeteren. Dat is een voorwaarde voor hoogwaardig hergebruik van materialen. Ook bespaart het kosten voor de ondernemers en vermindert de overlast van vrachtverkeer in het Oude Dorp. De gemeente neemt twee pilots voor haar rekening. Zo wordt de dakrenovatie van een gemeentegebouw circulair aanbesteed. De kennis die de gemeente hierbij opdoet wordt ingezet bij volgende aanbestedingen. Het doel is dat in 2030 alle aanbestedingen van de gemeente circulair zijn. Daarnaast maakt de gemeente een start met circulaire gebiedsontwikkeling. De gemeente stelt voor de herontwikkeling van bedrijventerrein Legmeer een duurzaamheidskader op dat ook toegepast kan gaan worden voor andere gebieden.

Aan de slag
Het rapport is de weergave van een gedegen onderzoek waarbij niet alleen is gekeken naar cijfers en data, maar ook gesprekken zijn gevoerd met ondernemers en organisaties. Dit rapport is pas het begin. We gaan nu met de informatie uit het rapport aan de slag. Bedrijven, organisaties en de gemeente hebben de belangrijke taak om hun eigen bedrijfsvoering circulair te maken. Ook heeft de gemeente een rol als aanjager en verbinder om de transitie circulaire economie de komende jaren te stimuleren. De gemeente zet hierbij volop in op kennisdelen en zal samen met de Amstelveense duurzaamheidpartners aansprekende businesscases van ondernemers in de etalage zetten en workshops, kennisbijeenkomsten en andere activiteiten organiseren.