Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Amstelveen hebben 14 personen gesolliciteerd, 10 mannelijke en 4 vrouwelijke kandidaten. Dit heeft J.W. (Johan) Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Amstelveen.

Van deze kandidaten hebben/hadden 12 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 2 personen hebben/hadden een functie daarbuiten.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in mei 2019 worden benoemd.