AMSTELVEEN - Op 6 november 2019 heeft de Amstelveense gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om onder inwoners van Amstelveen Zuid te verkennen of zij behoefte hebben aan meer speelvoorzieningen in hun wijk en zo ja, aan welke.


De gemeenteraad wil dat het college de uitkomsten van het onderzoek in het eerste kwartaal van 2020 terugkoppelt en eventuele voorstellen doet over het uitbreiden van de speelvoorzieningen in Amstelveen Zuid. Bijvoorbeeld met een extra skatebaan. Dit alles heeft de gemeenteraad in een raadsbrede motie verwoord.

Acties van inwoners inspireren de gemeenteraad

De gemeenteraad raakte hiertoe geïnspireerd door vier jonge skaters die samen met een volwassen skater gebruik maakten van hun spreekrecht bij de commissie Burgers en Samenleving van 18 september. Zij hielden een vlammend betoog voor meer skatevoorzieningen in Amstelveen Zuid. Eerder in juli organiseerden een aantal actieve jonge skaters met hulp van Rotaryclub Amstelveen-Amstel en Participe een skate event op Skatebaan Onderuit. Daarnaast heeft een inwoner met hart voor skaten – Niels Veerman - gesprekken geïnitieerd met enkele gemeenteraadsleden en Rob Ellermeijer (wethouder sport) over het verbeteren van de skatemogelijkheden in Amstelveen.

Inwoners aan zet

De motie is door alle fracties uit de gemeenteraad ingediend. Hiermee onderschrijft de gemeenteraad het belang van vrije sportbeoefening in Amstelveen, zoals het skaten. “Beweegvriendelijke wijken dragen bij aan lichamelijke en geestelijke gezondheid, sociale binding en contacten en aan een aantrekkelijke leefomgeving en een verbonden buurt” aldus de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft in zijn motie bewust niet gevraagd om het specifiek ontwikkelen van een skate-voorziening in Amstelveen Zuid, omdat zij het echt aan (jonge) inwoners zelf wil overlaten om aan te geven of zij behoefte hebben aan een extra speelvoorzieningen (zoals een skatebaan) in hun wijk en zo ja welke.

Als uit dit onderzoek komt dat inwoners behoefte hebben aan een skatebaan in Amstelveen Zuid, dan komt de skatebaan er wat de gemeenteraad betreft ook. Het college heeft positief gereageerd op de motie. Zij gaat de gevraagde verkenning uitvoeren en komt in uiterlijk maart 2020 bij de gemeenteraad terug met voorstellen. Floor Gordon (wethouder speelvoorzieningen) zei hierover: "Onze gemeente heeft een breed en kwalitatief goed aanbod aan speelvoorzieningen. Uiteraard is het wel verstandig om van tijd tot tijd te peilen of het aanbod nog voldoet aan de vraag. Daarnaast stimuleert dit college graag initiatieven vanuit de wijk. Wij gaan daarom aan de slag met deze sympathieke motie en bedanken de jonge initiatiefnemers voor het -via de gemeenteraad- agenderen van een speelbehoefte in Amstelveen-Zuid."

Rollende gemeenteraadsleden

De gemeenteraadsleden zijn niet alleen door de skaters geïnspireerd om een motie te maken. De skaters hebben ze ook aan het ‘rollen’ gekregen. Ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering zijn raadsleden samen met de skaters op zaterdagmiddag 2 november op skatebaan Onderuit een uurtje gaan skaten, skateboarden en skatebiken. Bijgaande foto is tijdens dat uurtje gemaakt.