AMSTELVEEN - Meer dan zestig Amstelveners waren dinsdagavond 5 februari 2020 aanwezig op een informatieavond in de bibliotheek over de aanpassingen van de verkeerssituatie in het Oude Dorp. “Een mooie opkomst die grote betrokkenheid toont bij het onderwerp”, trapte wethouder Ellermeijer de avond af.

Bewoners uit het Oude Dorp en de directe omgeving waren uitgenodigd om in gesprek te gaan over zes varianten die de verkeersveiligheid in het Oude Dorp moeten verbeteren. Het College van B en W heeft een voorkeur voor het instellen van eenrichtingsverkeer in de Stationsstraat (west-oost) en het afsluiten van de Dorpsstraat vanaf café Het Wapen tot Museum Jan van der Togt.

“Dit lijkt ons de beste variant, maar we blijven natuurlijk graag in gesprek over eventuele aanpassingen en alternatieven. Dat is waarom we hier nu ook zijn”, zei Ellermeijer. “We zitten nog midden in het proces. We doen dit heel zorgvuldig.”

Ervaringsdeskundigen
Ellermeijer riep de aanwezigen op vooral met beargumenteerde suggesties te komen. “Voor een besluit gebruiken we de input van drie soorten deskundigen; de ambtenaren, het externe adviesbureau Sweco en natuurlijk de ervaringsdeskundigen zelf, dat bent u.”

Proces
Sinds 27 januari tot en met 21 februari 2020 loopt de inspraakperiode, waarna het college een besluit neemt over het ontwerpverkeersbesluit. Hierna ligt het besluit zes weken ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend. Vervolgens wordt een definitief verkeersbesluit genomen waarop eventueel bezwaar kan worden aangetekend.