AMSTELVEEN - De gemeente verplant dertien iepen op de Keizer Karelweg nabij de A9. Ze zijn vijftien jaar oud en krijgen straks een plek langs de Beneluxbaan in de omgeving van de nieuwe Amstelveenlijn kruispunten bij Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan.


“Dertien van de achttien iepen zijn geschikt voor verplanting,” zegt wethouder Groen Floor Gordon. “Dat komt omdat deze bomen ver genoeg uit elkaar staan en er geen struiken onder groeien. Zo blijven de wortels vrij en kunnen we de bomen met kluit en al uit de grond halen.” Bomen direct langs de A9 staan vooral in bosplantsoen. De wortels zijn met elkaar vergroeid en de kluiten zijn daarom niet goed uit te steken.

Tijdelijk verblijf bij Kalkbranderij
De Nationale Bomenbank schept de bomen uit de plantvakken en laadt ze op een trailer. Dit bedrijf is gespecialiseerd in boomverplanting en boomverzorging. De iepen gaan eerst naar een terrein aan de Kalkbranderij. Hier worden ze tijdelijk opgeslagen tot de locatie langs de Beneluxbaan gereed is. De gemeente haalt aan de Kalkbranderij het gras weg en zet de bomen op terpjes met stevige palen erbij.

Extra liefde nodig
De Nationale Bomenbank vertroetelt de bomen het komende half jaar, want een boom die net is verplant heeft altijd wat extra liefde nodig. Doordat de bomen op terpjes staan hoeven ze bij de tweede verplaatsing niet weer te worden vrij gestoken. Ze kunnen dan met een trailer naar hun nieuwe locatie. De aanplant van bomen en struiken is seizoensgebonden en kan starten na oplevering van de aannemer. De gemeente verwacht tussen november 2020 en maart 2021 te kunnen starten met de aanplant langs de Amstelveenlijn. Met het inzaaien van bermen, bloemenweides en gazons hoopt de gemeente eerder te kunnen starten. Ook dit is seizoensgebonden.

Verwijderen van bomen langs A9 in de nacht
Het verplanten van de iepen vindt vanwege de verkeersveiligheid in de nacht plaats. VEENIX, de aannemer van de A9, verwijderd op hetzelfde moment bomen en struiken langs de Keizer Karelweg in de omgeving van de op- en afritten van de A9. Omwonenden ontvangen hierover een brief van Rijkswaterstaat. De werkzaamheden zijn in de week van 2 maart 2020.