AMSTELVEEN - De plannen voor het groen rondom het nieuwe viaduct Ouderkerkerlaan zijn gereed. De afgelopen weken verzamelden de gemeente Amstelveen en aannemer BAM input van omwonenden. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties is besloten op sommige plekken extra groen toe te voegen.

“In goed overleg met omwonenden wordt het groen bij het nieuwe knooppunt Ouderkerkerlaan weer teruggebracht,” aldus wethouder Verkeer Rob Ellermeijer. “Bewoners hebben prima input geleverd voor een mooi groenplan. Zij kennen hun buurt het beste. Samen met hen is besloten extra meerstammige Elzen te planten en meer bosplantsoen met bomen en grote groenblijvende struiken op de taluds van de fietstunnel.”

Ideeën beoordeeld op haalbaarheid
De gemeentelijke groenbeheerders, BAM en een landschapsontwerpbureau beoordeelden alle binnengekomen reacties. In sommige gevallen was het niet mogelijk te voldoen aan de wensen van de bewoners. Zoals het plaatsen van extra bomen aan de zuidkant van de Laan van Langerhuize. Vanwege de vele datakabels en leidingen in de grond, onder andere richting de panden van ABN AMRO bank en KPMG, is de locatie niet geschikt voor het planten van bomen.

Inzaaien vanaf september
De werkzaamheden van BAM zijn bijna afgerond. In september starten zij met de grondwerkzaamheden in de bermen en de taluds. Daarna zaaien zij deze locaties in met een gras- en bloemenmengsel. Eind oktober/begin november worden alle nieuwe bomen en struiken aangeplant, dit is het beste seizoen om nieuw groen aan te planten.

Verbreding viaduct ten behoeve van A9
De verbreding van het viaduct Ouderkerkerlaan is het laatste project dat vooruitloopt op de werkzaamheden aan de A9. Hiermee vergroot de gemeente de capaciteit van het onderliggende wegennet. Om te zorgen voor een goede doorstroming van verkeer tijdens de werkzaamheden aan de Rijksweg.