AMSTELVEEN - Amstelveen kent 250 locaties waar de beschermde gierzwaluw nestelt. Gierzwaluwen broeden ongeveer 100 dagen in de zomer in Europa en vertrekken eind juli naar zuidelijk Afrika. Tijdens een bezoek aan de Sint Josephlaan in Amstelveen waar een groot aantal gierzwaluwen woont, kreeg wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening en biodiversiteit) uitleg hierover.

IVN initiatief

De telling van het aantal gierzwaluwlocaties houdt de vogelwerkgroep van IVN in de gaten. Begin jaren 2000 kwamen er dankzij het initiatief van Marleen Andriessen van IVN 52 neststenen onder dakgoten van huizen in de Sint Josephlaan in de wijk Patrimonium. Deze huizen van Woongroep Holland werden gerenoveerd en de Woongroep was bereid om de op die locatie gesignaleerde gierzwaluwen weer nieuw onderdak te geven. Op dit moment zijn 49 van de neststenen bezet, zo bleek uit een telling van IVN samen met buurtbewoners.

Natuurinclusief bouwen

Gierzwaluwen broeden het liefst in oude gebouwen en huizen. Nieuwe huizen zijn te goed geïso-leerd. Daarom zijn neststenen nodig als er nieuwe woningen worden gebouwd. Wethouder Floor Gordon: “Goed om te horen dat we verspreid over Amstelveen locaties hebben voor gierzwaluwen. Het kan echter nog beter door bij nieuwe huizen neststenen aan te brengen of bijvoorbeeld nestkasten. Dit staat niet in het bouwbesluit waar nieuwbouwwoningen aan moeten voldoen, maar we kunnen het wel onder de aandacht brengen."

Verwant aan kolibrie

Rinus Hofs, flora en fauna-adviseur van de gemeente: “Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de gierzwaluw meer verwant aan de kolibrie. Een gierzwaluw doet alles vliegend, ook slapen, en kan wel 800 km per dag vliegen”. Meer informatie over het aanbrengen van gierzwaluwnestkasten, zie www.gierzwaluwbescherming.nl