AMSTELVEEN - Op 25 oktober gaf burgemeester Tjapko Poppens het startsein voor AmstelveenConnect@ in het gemeentehuis van Amstelveen. Doel van Amstelveen Connect@ is Amstelveners van verschillende culturen meer met elkaar in contact te brengen en organisaties die hiermee bezig zijn te ondersteunen. Aanwezig waren vertegenwoordigers van internationale organisaties, sportclubs, culturele instellingen, ondernemers en geloofsgemeenschappen.

Na een toespraak van de burgemeester was er een paneldiscussie met wethouder Marijn van Ballegooijen en vertegenwoordigers vanuit sport, cultuur, internationals en welzijn. Wethouder Floor Gordon sloot het plenaire gedeelte af. Daarna gingen de ruim zestig deelnemers met elkaar in gesprek tijdens een speeddate.

Amstelveen is met 138 verschillende nationaliteiten een diverse stad. Volgens de burgemeester is het belangrijk dat alle Amstelveners zich thuis voelen in de stad, maar het is niet voor iedereen makkelijk om aansluiting te vinden. “Wat kun je daar als samenleving aan doen? Er gebeurt in Amstelveen al veel om mensen met elkaar in contact te brengen, maar niet iedereen weet elkaar nog te vinden.” In die behoefte voorziet het digitale platform AmstelveenConnect@.

Wethouders van Marijn van Ballegooijen en Floor Gordon gaan samen over de diversiteitsagenda. Van Ballegooijen ziet veel eenzaamheid onder nieuwkomers in de stad. Hij vindt het belangrijk dat mensen aansluiting vinden en betrokken worden bij de stad, bijvoorbeeld door (vrijwilligers)werk. Floor Gordon hoopt dat mensen nieuwsgierig blijven en de verbinding aan willen gaan, niet alleen door te praten maar ook door samen dingen te doen.

In de paneldiscussie kwamen uiteenlopende thema’s en activiteiten aan de orde, zoals het diversiteitsprogramma van voetbalvereniging RODA’23, koffieochtenden in de buurtcentra, voorleesochtenden in verschillende talen in de bieb, het ‘vriend voor vriend’ project dat statushouders aan Amstelveense jongeren koppelt.

Tijdens het speeddaten ontstonden nieuwe dwarsverbanden en ideeën voor nieuwe (gezamenlijke) activiteiten. Om de deelnemers te stimuleren verder met elkaar te praten en ideeën uit te werken, ontvingen zij na afloop een voucher voor twee koffie te besteden in een Amstelveens café.

Amstelveen Connect@ is voor iedereen die graag in contact komt met andere (internationale) Amstelveners. Wilt u ook connector worden? Op het online platform vindt u een netwerk van Connectors en een overzicht van activiteiten om Amstelveners van verschillende culturen te ontmoeten.