AMSTELVEEN - Onder grote publieke belangstelling heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 juni vijf wethouders benoemd voor de periode 2022-2026: Herbert Raat en Adam Elzakalai van de VVD, Floor Gordon en Frank Berkhout van D66 en Marijn van Ballegooijen van de PvdA.


In de raadsvergadering blikten de fracties terug op het proces van coalitievorming en gaven zij hun visie op het door de VVD, D66, PvdA en Goed voor Amstelveen gesloten coalitieakkoord 2022-2022 ‘Warm hart voor Amstelveen met kansen voor de toekomst’. De coalitiepartijen droegen hun kandidaat-wethouders voor, waarna de raad stemde over hun benoeming. Alle kandidaten kregen genoeg stemmen en zijn daarmee benoemd. Na de benoeming werden de vijf wethouders beëdigd.

De portefeuilleverdeling is als volgt:

• Wethouder Herbert Raat: mobiliteit (verkeer, vervoer, parkeren), kunst, cultuur en media, vergunningen en handhaving, welstand en monumenten, sport, Oude Dorp en recreatie;
• Wethouder Adam Elzakalai: financiën, wonen, economische zaken, project A9 en Schiphol;
• Wethouder Floor Gordon: ruimtelijke ordening, Stadshart, duurzaamheid, groen en water, gezonde leefomgeving (milieu), spelrecreatie, natuur- en milieueducatie, participatie;
• Wethouder Frank Berkhout: onderwijs, jeugd, jeugdzorg, cultuureducatie, openbare ruimte, dierenwelzijn, gemeentelijke organisatie (ICT, Wet open overheid, inkoop, dienstverlening), vastgoed;
• Wethouder Marijn van Ballegooijen: zorg, welzijn en Wet maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, gezondheid en diversiteit.

Burgemeester Tjapko Poppens heeft als portefeuilles openbare orde en veiligheid, burgerzaken, horeca- en evenementenvergunningen, handhaving (woon-, adres- en identiteitsfraude), algemeen bestuur, Zorgvlied, regionale samenwerking en internationale betrekkingen.

Beëdiging en installatie raadsleden

De door de vorming van het nieuwe college ontstane vacatures in de raad zijn opgevuld door de opvolgers op de kandidatenlijst: Victor Frequin (VVD), Maarten de Haan (D66) en Rosalie Bouwman (PvdA).

Daarmee is de raad weer op volle sterkte.

Benoeming burgerleden

Elke fractie mag ter ondersteuning twee burgerleden voordragen. Tijdens de raadsvergadering zijn negen burgerleden benoemd en beëdigd: Ima Stokvis (VVD), David Koekoek (VVD), Alice Wagenvoort (D66), Rolf Koning (D66), Simon Lutz (GroenLinks), Guy Muller (PvdA), Maher Shehna (PvdA), Philip Bodenstaff (50PLUS) en Fleur Costa Baiôa (BVNL).