AMSTELVEEN - De gemeente Amstelveen heeft aan de brandweer een second opinion gevraagd omtrent de brandveiligheid van twee appartementencomplexen voor senioren aan de Smeenklaan en Kringloop. De complexen van Eigen Haard voldoen niet aan de huidige brandveiligheidseisen en zouden uiterlijk dit jaar gerenoveerd worden. Dit is echter uitgesteld.

De gemeente constateerde al in 2017 dat de brandveiligheid niet voldoet aan de huidige eisen. Er is toen ingestemd met het nemen van tijdelijke maatregelen om de brandveiligheid te vergroten onder voorwaarde dat Eigen Haard maximaal 3 jaar later zou starten met de geplande renovatie van de complexen. Onlangs werd bekend dat deze deadline niet is gehaald. Eigen Haard heeft om uitstel gevraagd tot 2023 met behoud van de tijdelijke oplossing.

Geen risico’s nemen
“Het college neemt geen risico’s met de brandveiligheid van wooncomplexen van Eigen Haard. Dat moét op orde zijn”, zegt wethouder Herbert Raat (handhaving). “Al helemaal als het gaat om appartementen voor voornamelijk senioren die vaak slecht ter been zijn. Daarom hebben we een second opinion aangevraagd bij de brandweer. Amstelveners die huren bij Eigen Haard kunnen op de gemeente rekenen om ervoor te zorgen dat ze veilig kunnen wonen.”

Achtergrond
In 2017 heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs de woningcorporatie geadviseerd over een tijdelijke oplossing. Hierop zijn rookmelders geplaatst in de woningen en galerijen, zodat de bewoners op tijd een waarschuwing krijgen bij een (beginnende) brand. Nu de start van de werkzaamheden 3 jaar is uitgesteld heeft Eigen Haard opnieuw advies gevraagd. Volgens het ingenieursbureau kan worden volstaan met de rookmelders als de hoorbaarheid van het signaal in de woningen wordt vergroot. De gemeente wil hier echter 100 procent zeker van zijn.