AMSTELVEEN - Gemeente Amstelveen heeft met ondersteuning van de Vereniging van Amstelveense Detaillisten (VAD) een subsidie van €25.000 ontvangen van de Provincie Noord-Holland. De subsidie is gericht op het verbeteren van de onderlinge samenwerking van de ondernemers om zo het winkelgebied te versterken. De cofinanciering van deze subsidie wordt gedragen door de gemeente. Het totale uitvoeringsbudget is hierdoor 50.000 euro.

Wethouder Floor Gordon (Economische Zaken): “Het is heel goed dat we op deze manier onze lokale winkelcentra kunnen versterken. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en ons huidige voorzieningenniveau willen we behouden. Door dit project zal de samenwerking tussen gemeente, de VAD, en wijkwinkelgebieden structureel verbeteren en wordt een impuls gegeven aan de detailhandelsstructuur. De urgentie hiervan is door de coronacrisis en de toename van de online verkopen, toegenomen. Door dit project kan ook uitwisseling ontstaan en kennisdeling ter inspiratie voor de andere wijkwinkelgebieden.”

Voorzitter Atilla Meulenbelt van de VAD ziet kansen voor zijn sector: “Voor de inventarisatie en de uitvoering van het traject wordt een ervaren winkelstraatmanager aangetrokken die een plan van aanpak voor 5 winkelgebieden zal opstellen en per gebied en die subsidies probeert te krijgen om het plan uit te voeren. Dit project heeft een groter bereik dan alleen de leden van de VAD en daarom kunnen we die professionele steun goed gebruiken. Enthousiast over de samenwerking met de gemeente Amstelveen willen we die ondersteuning op goed niveau kunnen blijven leveren. Daarom verwelkomen we graag nieuwe leden uit deze, maar ook andere winkelgebieden, zodat de detailhandel sterk vertegenwoordigd is en blijft.”

Stimuleringsfonds lokale economie
Het uitvoeringsplan voor tenminste vijf winkelgebieden kan bijvoorbeeld bestaan uit het oprichten van een ondernemersvereniging, een BIZ, een plan van aanpak leegstand, een promotie- of investeringsplan. Om de realisatie van de uitvoeringsplannen te bekostigen wordt aansluiting gezocht met het Gemeentelijke Stimuleringsfonds lokale economie of externe subsidies. Via het Stimuleringsfonds Lokale economie stelt de Gemeente Amstelveen € 750.000,- beschikbaar voor gezamenlijke initiatieven van ondernemers.

Amstelveen kent 14 wijkwinkelgebieden, waar in verschillende mate de uitstraling, de onderlinge samenwerking tussen ondernemers en het doen van gezamenlijke investeringen achterblijft, de promotie van het winkelgebied niet toereikend is en waar langdurige leegstand is ontwikkeld. De Provincie Noord-Holland maakt het met de subsidieregeling Toekomstbestendige Winkelgebieden mogelijk om zowel ondernemers als gemeenten te laten investeren in de verbetering van winkelgebieden.

Samen met het VAD is er een grove inventarisatie gedaan van problemen én verbeterplannen van de 14 Amstelveense winkelgebieden. Van deze gebieden komen uiteindelijk 5 winkelgebieden in aanmerking om het komende jaar in samenwerking met een winkelstraatmanager het gebied te versterken.