AMSTELVEEN -Door coronamaatregelen verwachten de negen grote culturele instellingen in Amstelveen tot het einde van het jaar een gezamenlijk verlies van bijna € 2,8 miljoen. Om een gevarieerd cultureel aanbod te behouden, is financiële ondersteuning noodzakelijk.

Kwijtschelding van huur en gemeentelijke lasten helpt een groot deel van de instellingen om financieel gezond te kunnen blijven én om aanspraak te maken op geld van het Rijk en de provincie. Daarom onderzoekt de gemeente Amstelveen of de opschorting van de huur voor zes maanden omgezet kan worden naar kwijtschelding.

Op dit moment ervaren de instellingen geen acute liquiditeitsproblemen, maar zij doen wel een beroep op hun reserves. Ook op reserves die bestemd zijn voor bijvoorbeeld investeringen in noodzakelijke aanpassingen. Deze investeringen moeten op termijn wel worden gedaan om te blijven voldoen aan de wettelijke vereisten. De Schouwburg Amstelveen, Platform C, P60 en het Cobra Museum hebben om kwijtschelding gevraagd om zo hun gezonde financiële positie te kunnen behouden.

“De culturele instellingen hebben de eerste maanden van de coronacrisis de schok kunnen opvangen door gemeentelijke subsidies”, zegt wethouder Herbert Raat (Cultuur). “Nu de crisis langer duurt, teren ze snel in op hun reserves en dreigen er grote klappen te vallen. Wij staan hen bij met het ondersteuningsfonds corona, maar er is meer nodig. Huurkwijtschelding kan hen helpen bij het verkrijgen van geld vanuit het Rijk en de provincie. Voor ons gaat het bij huurkwijtschelding om een bedrag van maximaal € 758.000,-. Dit kunnen we natuurlijk niet zo blijven volhouden. Daarom is het nodig dat wij samen met de gemeenteraad en de instellingen kijken naar nieuwe ideeën en concepten.”

Aanvullende steun
Instellingen kunnen aanspraak maken op een aanvullende bijdrage van de Rijksoverheid en de provincie Noord-Holland als de gemeente waarin zij gevestigd zijn ook een aanvullende bijdrage doet. Dit heet een matchingsvoorwaarde. Kwijtschelding van de huur van gemeentelijke panden telt daarbij mee. “Het is voor ons de kortste klap om de instellingen te helpen bij het binnenhalen van landelijke en regionale subsidies”, zegt de wethouder.

Museum JAN, Cultuurcentrum Griffioen en het Amsterdamse Bostheater huren niet van de gemeente. Voor hen kan kwijtschelding van de gemeentelijke lasten als financiële tegemoetkoming dienen. De huurkwijtschelding is niet van toepassing op de gemeentelijke ateliers, omdat zij al steun van de gemeente ontvangen door de ondersteuningsmaatregel Amstelveense kunstenaars.

Procedure
De huurkwijtschelding of kwijtschelding van gemeentelijke lasten geldt alleen voor culturele instellingen die aantoonbare financiële schade ondervinden door de coronacrisis en een aanvraag hebben gedaan bij een noodfonds waarbij voldaan moet worden aan de matchingsvoorwaarde. Het college van B en W heeft deze week ingestemd met de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. De instellingen die in aanmerking komen, kunnen nu een aanvraag bij de gemeente indienen. Deze aanvragen worden vervolgens voorgelegd aan het college. De definitieve beslissing ligt bij de gemeenteraad.